JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
26.7.2021 14.12

Poliisilla paljon liiken­ne­teh­täviä Ugin seudulla

Vii­me tors­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä ai­ka­na Uu­den­kau­pun­gin po­lii­si­a­se­man alu­eel­la ta­vat­tiin muu­ta­mia päih­ty­nei­tä au­toi­li­joi­ta, kir­jat­tiin ri­ko­sil­moi­tus pa­hoin­pi­te­lys­tä sekä sak­ko­ja huu­mau­sai­neen käyt­tö­ri­kok­sis­ta.

Kaik­ki­aan nel­jä päih­ty­nyt­tä kul­jet­ta­jaa jäi po­lii­sin haa­viin Uu­den­kau­pun­gin alu­eel­la lop­pu­vii­kos­ta. Jo­kai­ses­sa ta­pauk­ses­sa kul­jet­ta­jaa epäil­lään tör­ke­äs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta. Pu­hal­lus­tu­lok­set vaih­te­li­vat 1,6 ja 2,96 pro­mil­len vä­lil­lä.

Yh­des­sä ta­pauk­ses­sa kul­jet­ta­jan epäil­lään syyl­lis­ty­neen myös tör­ke­ään lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­seen ja nis­koit­te­luun po­lii­sia vas­taan. Kul­jet­ta­ja ajoi huo­mat­ta­vaa yli­no­peut­ta ja jät­ti nou­dat­ta­mat­ta py­säy­tys­merk­kiä.

Rat­ti­juo­pu­mus­ten li­säk­si lii­ken­tees­tä ta­vat­tiin yk­si kor­ti­ton kul­jet­ta­ja, ja yh­den 17-vuo­ti­aan kul­jet­ta­jan ajo­kort­ti otet­tiin po­lii­sin hal­tuun huo­mat­ta­van yli­no­peu­den vuok­si.

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa Lo­ka­lah­del­la jär­jes­te­tyn Kar­ju­roc­kin fes­ti­vaa­li­a­lu­een val­von­nas­sa kir­jat­tiin kaik­ki­aan vii­si sak­koa huu­mau­sai­neen käyt­tö­ri­kok­ses­ta.

Po­lii­sin tie­toon tuli myös yk­si pa­hoin­pi­te­ly­ta­paus, jos­sa oli osal­li­se­na kol­me hen­ki­löä. Ta­pah­tu­ma-alu­eel­ta tuo­tiin myös muu­ta­mia juh­li­joi­ta po­lii­sin suo­jiin päih­ty­myk­sen ja häi­ri­ö­käyt­täy­ty­mi­sen vuok­si.