JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 5 6 7 8
Urheilu
Naantali
6.9.2021 11.05

VG-62 nousi voitolla ylälop­pu­sarjaan

My­nä­mä­en ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa on uu­dis­tet­tu Lei­jo­na­puis­toa ai­em­paa laa­jem­mak­si puis­to­ko­ko­nai­suu­dek­si. Ta­voit­tee­na on ol­lut sekä ilah­dut­taa kun­ta­lai­sia kuin myös al­ku­ke­säs­tä jär­jes­tet­tä­vän Ju­ko­lan vies­tin kä­vi­jöi­tä.

Urheilu
Masku
28.8.2021 9.05

Maskun peli kulkee taas

Urheilu
Naantali
23.8.2021 11.30

VG-62 ei hyödyntänyt maali­paik­kojaan

Le­a­der Ra­va­kal­la on ja­os­sa noin 900 000 eu­roa alu­een­sa yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten hank­keil­le tänä vuon­na. Vuo­den 2014 jäl­keen Ra­vak­ka on ra­hoit­ta­nut jo yli 250 han­ket­ta noin 5,5 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Nyt me­neil­lään on vii­mei­nen vuo­si ha­kua ny­kyi­sil­lä sään­nöil­lä.

Urheilu
Naantali
9.8.2021 13.40

VG-62 jatkoi tappiotonta putkeaan

Urheilu
Naantali
26.7.2021 11.10

VG-62 kamppailee Kolmosen kärkipaikasta

Urheilu
Naantali
21.6.2021 11.45

VG-62 otti avausvoiton varmoin ottein

Veh­maan kun­nan­hal­li­tus päät­ti jat­kaa kir­jas­tos­sa 25 tun­tia vii­kos­sa työs­ken­te­le­vän op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tet­ta­van työ­suh­det­ta ke­sä­kuun 2022 lop­puun saak­ka, jol­loin op­pi­so­pi­mus päät­tyy.

Urheilu
Naantali
12.4.2021 11.27

Sampo Ranta avasi maalitilinsä voittomaalilla

Kym­me­nen­vuo­ti­as Mik­ko Ran­ta­nen oli ener­gi­nen poi­ka. Niin ener­gi­nen, et­tä van­hem­mat kek­si­vät vie­dä po­jan te­at­te­riin, mut­tei­vät kat­so­moon, vaan la­val­le.

Urheilu
6.4.2021 13.43

Lisää suomalaisväriä Colorado Avalancheen – naanta­li­lais­läh­töinen Sampo Ranta solmi tulokas­so­pi­muksen

Kau­pun­ki on uu­dis­ta­mas­sa vi­su­aa­lis­ta il­met­tään tänä vuon­na. Uu­sit­tu vi­su­aa­li­nen il­me jul­kais­taan ja ote­taan käyt­töön, kun Moo­min Cha­rac­ters on hy­väk­sy­nyt Muu­mi-ai­hei­sen lo­gon ja slo­ga­nin ja nii­den käyt­töön liit­ty­vän oh­jeis­tuk­sen.

Urheilu
Naantali
16.11.2020 15.47

VG-62 otti revanssin Chiefsistä

My­nä­mä­ki 3000 -val­tuus­to­ryh­män Tai­na Lai­ti­nen esit­tää aloit­tees­saan My­nä­mä­keen sa­man­ta­pais­ta ke­sä­ko­ti­kam­pan­jaa, jol­la Pöy­tyä hou­kut­te­li uu­sia asuk­kai­ta men­nee­nä ke­sä­nä.

Urheilu
Naantali
9.11.2020 15.03

Chiefs tyly vieras VG-62:lle

« 1 ... 5 6 7 8

Näköislehdet

Kysely