JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
9.9.2021 6.00

Junaliikenne vaatii kuntarahaa

Var­si­nais-Suo­men lii­ton edun­val­von­ta­joh­ta­ja Jan­ne Vir­ta­nen esit­ti vii­me vii­kol­la Tu­run Sa­no­mien mie­li­pi­de­pals­tal­la (TS 1.9.), et­tä ju­na­ra­dan var­res­sa si­jait­se­vat kun­nat ot­tai­si­vat pää­roo­lin pai­kal­li­sen hen­ki­lö­lii­ken­teen käyn­nis­tä­mi­ses­tä kis­koil­la. Sa­man aja­tuk­sen Vir­ta­nen nos­ti esil­le maa­nan­tai­na, kun jouk­ko Var­si­nais-Suo­men kan­sa­ne­dus­ta­jia ja lii­ton joh­toa vie­rai­li Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa (V-SS 7.9.).

Vir­ta­sen mu­kaan eten­kin Tu­run, Sa­lon, Loi­maan ja Uu­den­kau­pun­gin oli­si löy­det­tä­vä yh­tei­sym­mär­rys pai­kal­lis­ju­na­lii­ken­tees­tä. Jos myös muil­la ra­ta­kun­nil­la oli­si val­miut­ta osal­lis­tua kus­tan­nuk­siin, han­ke saat­tai­si ede­tä. To­sin Tu­run por­mes­ta­ri Min­na Ar­ve (kok.) top­puut­te­lee to­te­a­mal­la, et­tei pai­kal­lis­ju­na­lii­ken­ne ole kiin­ni kun­tien tah­dos­ta (TS 7.9.).

Maa­nan­tai­pa­la­ve­ris­sa Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­gin­joh­ta­ja At­so Vai­nio pe­rus­te­li, mik­si hen­ki­lö­lii­ken­teen he­rät­tä­mi­nen uu­del­leen hen­kiin oli­si tär­ke­ää. Kan­sa­ne­dus­ta­jat Ilk­ka Ka­ner­va (kok.) ja Ee­va-Jo­han­na Elo­ran­ta (sd.) toki tu­ki­vat Vai­ni­on aja­tuk­sia, mut­ta sa­mal­la kak­sik­ko pai­noi ke­vy­es­ti jar­ru­pol­jin­ta. Yk­kös­ky­sy­mys kuu­lui: mis­tä löy­tyi­si ra­hoi­tus­ta?

Voi ol­la, et­tä seu­tu­kun­ta­kes­kuk­sis­sa oli­si in­toa pa­nos­taa rai­deyh­tey­teen maa­kun­nan pää­kau­pun­gin suun­taan. Esi­mer­kik­si Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa ju­na­lii­ken­ne voi­si avit­taa työn­te­ki­jöi­den han­kin­taa Tu­run kau­pun­ki­seu­dul­ta. To­sin tämä vaa­ti­si jat­ko­yh­tey­den jär­jes­tä­mis­tä ra­ta­sei­sak­keel­ta au­to­teh­taal­le.

Va­kan alu­eel­la ra­dan­var­si­kun­tia ovat li­säk­si Veh­maa, My­nä­mä­ki, Nou­si­ai­nen ja Mas­ku. Jos kun­tien kuk­ka­rol­la jou­dut­tai­siin käy­mään, niin saat­taa ol­la, et­tei kun­tak­var­te­til­la oli­si sa­man­lais­ta ju­nain­nos­tus­ta kuin Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa.

Uu­den­kau­pun­gin ja Tu­run vä­li­sen ra­dan säh­köis­tys luo poh­jaa hen­ki­lö­lii­ken­teen käyn­nis­tä­mi­sel­le. Puk­sut­te­lu kuu­den­kym­pin tun­ti­vauh­tia ei kui­ten­kaan vas­taa ny­ky­vaa­ti­muk­sia. Li­sä­vauh­ti vaa­ti­si ta­so­ris­teys­tur­val­li­suu­den ko­hen­ta­mis­ta ei­kä se­kään ole il­mais­ta lys­tiä.

Rau­ta­tie jou­tuu vie­lä odot­ta­maan kyy­ti­läi­siä.

Vesa Pent­ti­lä