JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Mynämäki
12.10.2021 16.37

Mynä-Mynä-Maan huoneet löysivät tekijänsä

Vii­me ke­vää­nä al­ka­nut Saa­ren kar­ta­non re­si­dens­sin ja My­nä­mä­en kun­nan yh­tei­sö­tai­teel­li­nen pro­jek­ti Mynä-Mynä-Maa jat­kuu tänä syk­sy­nä pur­ku­tuo­mi­on saa­nees­sa van­has­sa Li­ze­lius­ko­dis­sa. Syys­kuus­sa et­sit­tiin muu­ta­miin va­paa­na ole­viin huo­nei­siin uu­sia osal­lis­tu­jia, ja nyt koko van­ha Li­ze­lius­ko­ti on saa­nut jo­kai­seen huo­nee­seen­sa omat osal­lis­tu­jan­sa.

Yh­tei­sö­tai­teel­li­sen pro­jek­tin tar­koi­tuk­se­na on luo­da yh­tei­nen Mynä-Mynä-Maa, jos­sa jo­kai­nen osal­lis­tu­ja voi työs­tää joko oman huo­neen tai työs­ken­nel­lä yh­des­sä mui­den osal­lis­tu­jien kans­sa.

Li­ze­lius­ko­din lai­tos­mai­set huo­neet, käy­tä­vät ja yh­tei­set ti­lat muut­tu­vat ko­ko­nai­sek­si tai­de­te­ok­sek­si, joka ava­taan ylei­söl­le ke­säl­lä 2022 Ju­ko­lan vies­tin yh­tey­des­sä.

Par­hail­laan on me­nos­sa in­ten­sii­vi­viik­ko, jol­loin osal­lis­tu­jat työs­ken­te­le­vät Mynä-Mynä-Maas­sa koko vii­kon ajan Saa­ren kar­ta­non yh­tei­sö­tai­tei­li­ja Pia Bartsc­hin sekä yh­tei­sö­tai­tei­li­ja Meri-Mai­ja Näy­kin opas­tuk­sel­la.

Pro­jek­tin ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Ins­tag­ra­mis­sa (my­na­my­na­maa) ja Fa­ce­boo­kis­sa (Mynä-Mynä-Maa).

Saa­ren kar­ta­non re­si­dens­sis­sä Mie­toi­sis­sa työs­ken­te­le­vät syys-lo­ka­kuus­sa va­lo­ku­va­tai­tei­li­ja Gábor Ari­on Kudász, tai­tei­li­ja, tut­ki­ja, kir­joit­ta­ja Alii­sa Tal­ja, tai­tei­li­ja, tut­ki­ja, kir­joit­ta­ja Su­mu­gan Si­va­ne­san, ku­va­tai­tei­li­ja, ku­raat­to­ri Sop­hie De­li­gi­an­na­ki sekä esi­tys­tai­tei­li­ja ja toi­mit­ta­ja Kat­rii­na Ket­tu­nen.

Toi­min­nas­sa jat­ke­taan edel­leen hyb­ri­di­re­si­dens­si­muo­toa, ja ko­ti­re­si­dens­sis­sä työs­ken­te­le­vät tai­tei­li­ja, elo­ku­van­te­ki­jä Ok­sa­na Kaz­mi­na ja kir­jai­li­ja, ru­noi­li­ja, kään­tä­jä, kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja Mau­ri­cio Mon­tiel Fi­gu­ei­ras.