JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Oppaat kysyvät kesäkisassaan missä heidät on kuvattu.

Oppaat kysyvät kesäkisassaan missä heidät on kuvattu.

Irmeli Laiho-Andersson

Kulttuuri
Uusikaupunki
13.5.2022 14.27

Matkailuoppaat arvuuttelevat kuvaus­paik­kaansa

Uu­den­kau­pun­gin mat­kai­luop­paat aset­tau­tui­vat al­ka­van kesä- ja opas­tus­kau­den kun­ni­ak­si yh­teis­ku­vaan ke­sä­vi­san mer­keis­sä. Ar­vuut­te­lun koh­tee­na on op­pai­den ku­vaus­paik­ka. Ar­vauk­sia voi toi­mit­taa mat­kai­lu­toi­mis­toon ti 24.5. as­ti säh­kö­pos­tit­se tai soit­ta­mal­la. Kil­pai­luun osal­lis­tu­vat voi­vat voit­taa opas­tuk­sen.

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa on täl­lä het­kel­lä kah­dek­san auk­to­ri­soi­tua mat­kai­luo­pas­ta. Kau­pun­kiin muu­al­ta saa­pu­vien ryh­mien li­säk­si op­paat opas­ta­vat myös paik­ka­kun­nan omia ryh­miä, yri­tys­ten, yh­dis­tys­ten ja eri­lais­ten jär­jes­tö­jen vie­rai­ta ja myös paik­ka­kun­ta­lai­sia. Opas­tus­kie­li­nä ovat suo­mi, ruot­si, viro ja eng­lan­ti.