JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Maskun Maa- ja kotitalousnaisten puheenjohtaja Anne Ruohonen Maskun pääkirjaston parvekkeella haastekampanjan aloituspäivänä.

Maskun Maa- ja kotitalousnaisten puheenjohtaja Anne Ruohonen Maskun pääkirjaston parvekkeella haastekampanjan aloituspäivänä.

Kulttuuri
Masku
30.3.2021 11.03

Maskussa piristystä korona-aikaan haaste­kam­pan­jalla

Mas­kun Maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set aloit­ti­vat vii­kol­la 12 haas­te­kam­pan­jan #ilo­a­mas­kuun, jos­sa yh­dis­tyk­siä kan­nus­te­taan pie­niin te­koi­hin ih­mis­ten ilah­dut­ta­mi­sek­si.

Maa- ja ko­ti­ta­lous­nais­ten yh­dis­tys aloit­ti teot it­se hank­ki­mal­la par­ve­ke­laa­ti­kot ja nar­sis­sit Mas­kun pää­kir­jas­ton si­sään­käyn­nin yl­lä ole­val­le par­vek­keel­le. Ke­säl­lä laa­ti­koi­hin on tar­koi­tus is­tut­taa ke­sä­kuk­kia.

So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa le­vin­nyt haas­te­kam­pan­ja sai heti pal­jon po­si­tii­vis­ta huo­mi­o­ta ja al­le vii­kos­sa jo use­am­pi yh­dis­tys oli tart­tu­nut haas­tee­seen. Ai­na­kin Mas­ku-Seu­ra, Le­mun VPK, Le­mun VPK:n nai­so­sas­to, Mas­kun SDP, Mas­kun Vih­re­ät ja As­kais­ten kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys yh­des­sä Aut­tis­ten puu­tar­han kans­sa ovat läh­te­neet mu­kaan.

Ke­vät­ku­kat ovat ol­leet tä­hän men­nes­sä suo­si­tuin osal­lis­tu­mis­muo­to ja nii­tä on nyt il­mes­ty­nyt esi­mer­kik­si Luu­kan pal­ve­lu­kes­kuk­seen, Mas­kun mu­se­ol­le, As­kais­ten kou­lul­le, Le­mun ja As­kais­ten kir­jas­toil­le sekä Le­mun Kol­kan­pol­ku­jen ul­koi­lu­rei­til­le.

Haas­te­kam­pan­ja jat­kuu koko ke­vään ja ke­sän, jo­ten mu­kaan eh­tii mai­ni­os­ti. Mas­kun Maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ovat ilah­tu­nei­ta mui­den yh­dis­tys­ten in­nos­tuk­ses­ta ja toi­vee­na on, et­tä ko­ro­na-apa­tia voi­tai­siin se­lät­tää yh­des­sä tä­män­kal­tai­sil­la tem­pauk­sil­la.