JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kyykameralla WWF haluaa hälventää kyihin kohdistuvia ennakkoluuloja, ja muistuttaa että niitä kannattaa varoa muttei vainota.

Kyykameralla WWF haluaa hälventää kyihin kohdistuvia ennakkoluuloja, ja muistuttaa että niitä kannattaa varoa muttei vainota.

Anssi Vainikka

Kulttuuri
31.3.2021 10.57

Luontoliven kamerat käyntiin

WWF:n Luon­to­li­vel­lä oli vii­me vuon­na kah­dek­san lä­he­tys­tä, jot­ka ke­rä­si­vät en­nä­tyk­sel­li­set 5,5 mil­joo­naa kat­se­lu­ker­taa.

Tänä vuon­na mo­net kes­to­suo­si­kit te­ke­vät pa­luun, ja en­sim­mäi­si­nä WWF on jo avan­nut kyy- ja sääk­si­ka­me­rat.

Kyi­den lui­ker­te­lua kat­sot­tiin vii­me vuon­na noin 700 000 ker­taa, ja sääk­sien pe­siin kur­kis­tet­tiin pe­rä­ti 2,9 mil­joo­naa ker­taa.

Tänä vuon­na WWF asen­si ka­me­ran yh­tey­teen myös läm­pö­mit­ta­rin, jos­sa nä­kyy il­man ja maan läm­pö­ti­la re­aa­li­ai­kai­ses­ti. To­den­nä­köi­syys käär­me­ha­vain­toi­hin li­sään­tyy läm­pö­ti­lan nous­tes­sa.

– Luon­to­li­ve­jen suo­sio ei oi­ke­as­taan yl­lä­tä, var­sin­kaan näin ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na. Nyt Suo­men upe­at luon­to­e­lä­myk­set ovat vain klik­kauk­sen pääs­sä ja niis­tä voi naut­tia hel­pos­ti vaik­ka työ­päi­vän tau­oil­la, WWF:n vies­tin­nän asi­an­tun­ti­ja Ma­ria Rau­tio-Ru­ne­berg sa­noo.

Hän vink­kaa, et­tä ke­vään ai­ka­na ava­taan usei­ta li­ve­lä­he­tyk­siä, ja mu­ka­na on yl­lät­tä­vi­ä­kin uu­tuuk­sia.