JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Mynämäki
11.6.2021 15.27

Komiat julkaisee live-levyn

Ko­mi­at-yh­ty­eel­lä on toi­me­li­as ke­vät ta­ka­na, ja hei­nä­kuus­sa jul­kais­taan live-levy. Le­vyl­lä yh­tye ha­lu­aa tuo­da iloa ylei­söl­le, joka ei ole pääs­syt naut­ti­maan li­ve­mu­sii­kis­ta yli vuo­teen. Levy on ää­ni­tet­ty ke­sän kyn­nyk­sel­lä Al­het­ti Stu­di­ol­la Lai­ti­las­sa pie­nen stu­di­oy­lei­sön kans­sa.

Le­vyn kap­pa­leet ovat ylei­sön suo­si­mia klas­sik­ko­kap­pa­lei­ta yh­ty­een keik­ka­oh­jel­mis­tos­ta.

– Mie­tim­me mi­ten voi­sim­me viih­dyt­tää ylei­söä, joka ei ole pääs­syt kat­so­maan keik­ko­ja yli vuo­teen. Kek­sim­me, et­tä voim­me tal­ti­oi­da pie­nen pa­lan keik­ka­tun­nel­maa cd:lle, ja täl­lä ta­voin jo­kai­nen voi pääs­tä fii­lis­te­le­mään var­si­nai­sia keik­ko­ja jo en­nen kuin keik­ka­paik­ko­jen ovet au­ke­a­vat. Ha­lu­sim­me le­vys­tä myös ai­nut­laa­tui­sen ko­ke­muk­sen, jo­ten se jul­kais­taan ai­no­as­taan fyy­si­se­nä cd:nä, ei­kä se ole saa­ta­vil­la suo­ra­tois­to­pal­ve­luis­sa, ker­too yh­ty­een my­nä­mä­ke­läi­nen jä­sen Ee­ro Num­me­la.

Levy saa­puu pai­nos­ta hei­nä­kuus­sa, mut­ta en­nak­ko­ti­laus on yh­ty­een net­ti­si­vuil­la jo avat­tu. Le­vyä teh­dään vain ra­joi­tet­tu pai­nos.

Ko­mi­at-yh­ty­eel­lä on muu­ten­kin ta­ka­na vai­he­ri­kas ke­vät maa­il­man­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta. Yh­tye voit­ti val­ta­kun­nal­li­sen ra­di­o­ka­na­van Ai­to Is­kel­män jär­jes­tä­män Ai­to Is­kel­mä­täh­ti -kil­pai­lun ja sen myö­tä vuo­si sit­ten jul­kais­tu de­byyt­ti­al­bu­mi on nous­sut päi­vit­täi­seen soit­toon ra­di­oaal­loil­le!

– Voit­to oli meil­le erit­täin mu­ka­va yl­lä­tys ja pi­ris­tys tä­hän ke­vää­seen. Läh­dim­me mu­kaan avoi­min mie­lin, ja voi­ton myö­tä on ta­pah­tu­nut mah­ta­via jut­tu­ja. Pit­kä­ai­kai­nen haa­veem­me laa­jas­ta ra­di­o­soi­tos­ta on to­teu­tu­nut, ja voit­toa käy­tiin juh­lis­ta­mas­sa Sa­no­ma-ta­lol­la asi­aan­kuu­lu­vas­ti kak­ku­kah­veil­la ja kuo­hu­val­la.