JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kun torin esiintymislavalle ei päästy, esitykset kuvattiin verkkoon Kahvila Nurkan yläkerrassa Vintissä. Kuvassa Sukka hukassa-yhtye.

Kun torin esiintymislavalle ei päästy, esitykset kuvattiin verkkoon Kahvila Nurkan yläkerrassa Vintissä. Kuvassa Sukka hukassa-yhtye.

Viljami Sainio

Kulttuuri
Mynämäki
13.1.2021 12.56

Joulutori tavoitti yleisönsä hyvin etänä

Sari Hon­ka­sa­lo

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set tu­li­vat vä­liin juu­ri kun My­nä­mä­es­sä en­sim­mäi­sen ker­ran jär­jes­tet­ty yh­tei­söl­li­nen oh­jel­mal­li­nen jou­lu­to­ri oli viet­tä­nyt juh­lal­li­sia ava­jai­si­aan. Oh­jel­maa oli­si tu­le­vil­le vii­kon­lo­puil­le ol­lut run­saas­ti, jo­ten jär­jes­tä­jät siir­si­vät ta­pah­tu­man vir­tu­aa­li­sek­si verk­koon.

Esiin­ty­jiä oli kaik­ki­aan 101, ja en­nak­ko-odo­tuk­set ylit­tyi­vät ta­pah­tu­man ta­voit­ta­vuu­des­sa: li­ve­ta­pah­tu­ma­päi­vä sekä kuu­si vir­tu­aa­lis­ta ta­pah­tu­ma­päi­vää ovat tä­hän men­ne­sä ke­rän­neet yh­teen­sä 3500 kat­so­jaa.

Ta­pah­tu­man ve­to­vas­tuus­sa ol­lut My­nä­mä­en Ro­ta­ryk­lu­bi oli saa­nut oh­jel­mal­li­sel­le jou­lu­to­ril­le Le­a­der-ra­hoi­tus­ta sekä Ro­ta­ry­pii­rin apu­ra­haa.

– Ro­ta­ryk­lu­bi kump­pa­niyh­dis­tyk­si­neen oli va­rau­tu­nut ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin, mut­ta ei niin an­ka­riin ko­koon­tu­mis­ten kiel­toi­hin kuin mitä vi­ra­no­mai­sil­ta tuli 2.12.2020. Re­a­goin­ti ta­pah­tui vuo­ro­kau­den ku­lu­es­sa, ker­too Juk­ka Gus­tafs­son.

Jou­lu­mök­kien myy­jät siir­si­vät no­pe­as­ti tuot­tei­taan myyn­tiin verk­koon ja ta­pah­tu­ma­tuot­ta­ja Vil­ja­mi Sai­nio jär­jes­ti oh­jel­ma­suo­rit­ta­jien esi­tys­pai­kak­si kah­vi­la Nur­kan ylä­ker­ran Vin­tin. Se mah­dol­lis­ti kaik­kien nel­jän vii­kon­lo­pun to­ri­ta­pah­tu­maan va­rat­tu­jen oh­jel­man­suo­rit­ta­jien esiin­ty­mi­sen ja vi­de­oin­nin.

Joka vii­kon­lo­pun jäl­keen esi­tyk­set jul­kais­tiin näh­tä­vil­le Yo­u­tu­been My­nä­mä­en Jou­lu­to­rin ka­na­val­le.