JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kunniamaininnan sai Mona ja Mikko Heikkilän joulukalenterin luukku, josta paljastui joulupukin reki.

Kunniamaininnan sai Mona ja Mikko Heikkilän joulukalenterin luukku, josta paljastui joulupukin reki.

Kulttuuri
Mynämäki
7.1.2021 15.02

Joulu­ka­len­te­rista syntymässä aseman­seu­tu­lainen perinne

My­nä­mä­en Ase­man­seu­dun ky­läyh­dis­tys jär­jes­ti alu­eel­laan lii­kun­nal­li­sen jou­lu­ka­len­te­rin, jon­ka luuk­kui­na toi­mi­vat va­loi­sat jou­lui­set ko­ris­te­lut. Nii­tä oli si­joi­tel­tu­na ym­pä­ri Ase­man­seu­tua yk­si­tyi­siin ja jul­ki­siin pi­hoi­hin.

Luu­kut pal­jas­tet­tiin päi­vit­täin As­man­di­an fa­ce­book-si­vul­la, ja sa­mal­la niis­sä esi­tel­tiin Ase­man­seu­dun alu­et­ta, ta­lo­ja, pi­ho­ja, yri­tyk­siä, ny­kyi­syyt­tä ja his­to­ri­aa.

Jou­lu­ka­len­te­ri­luuk­ku­jen bon­gaus oli myös kil­pai­lu, jos­sa luuk­ku­jen oheen ase­tel­luis­ta kir­jai­mis­ta piti muo­dos­taa jou­lui­nen lau­se. Oi­kea lau­se on: “Jou­lun tai­kaa jou­lun ai­kaan”.

Jou­lu­ka­len­te­ri sai pal­jon po­si­tii­vi­sia ja ilah­tu­nei­ta kom­ment­te­ja alu­eel­la liik­ku­neil­ta. Ta­voit­tee­na on­kin teh­dä tänä vuon­na en­tis­tä upe­am­pi jou­lu­ka­len­te­ri, ja sa­mal­la haas­te­taan alu­een yri­tyk­siä mu­kaan lah­joit­ta­maan kil­pai­luun pal­kin­to­ja.

Tä­män­ker­tai­sen kil­pai­lun ar­von­ta fil­mat­tiin ja vi­deo jul­kais­tiin As­man­di­an fa­ce­book-si­vul­la.

Ar­von­nan suo­rit­ta­nut Kari Mä­ke­lä ker­too suo­si­tuim­mak­si luu­kuk­si nous­seen en­sim­mäi­sen, Nor­lan­dia Lai­neen päi­vä­ko­din jou­luik­ku­nan.

Pal­jon tyk­käyk­siä sai myös vii­des luuk­ku, hu­vi­ma­ja Kat­te­luk­sen alu­eel­la sekä it­se­näi­syys­päi­vä-ai­hei­nen luuk­ku kuu­si. Kun­ni­a­mai­nin­ta an­net­tiin ma­ton­pe­su­pai­kan lä­hei­syy­des­sä ol­leel­le pu­kin reki-ai­hei­sel­le luu­kul­le 21.