JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Myllymäen puistossa Uudessakaupungissa voi heinäkuussa nauttia ääni-installaatiosta.

Myllymäen puistossa Uudessakaupungissa voi heinäkuussa nauttia ääni-installaatiosta.

Mikko Rantanen

Kulttuuri
Uusikaupunki
4.6.2021 11.11

Ääni-installaatio avautuu Ugin Myllymäelle heinäkuussa

Uu­den­kau­pun­gin Myl­ly­mä­en puis­tos­ta kuu­luu sa­nai­lua hei­nä­kuus­sa 16.–31.7., kun sa­nan­las­kuis­ta ja mu­sii­kis­ta koot­tu ää­ni­mai­se­ma avau­tuu ais­tit­ta­vak­si joka päi­vä kel­lo 10–20.

Sa­nan­las­kut on siir­ret­ty ins­tal­laa­ti­oon sel­lai­se­naan pai­kal­lis­his­to­ri­oit­si­ja Hel­mer Win­te­rin Vak­ka­suo­ma­lai­sia sa­nan­las­ku­ja -kir­jas­ta. Kir­jan on jul­kais­sut Uu­den­kau­pun­gin Sa­no­ma­leh­ti- ja Kir­ja­pai­no Oy vuon­na 1934. Taus­tal­la soi­vat Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa syn­ty­neen sä­vel­tä­jän Bern­hard Hen­rik Cru­sel­lin klas­si­sen mu­sii­kin peh­me­ät sä­ve­let.

Puis­to­a­lu­een pe­rus­ti 1930-lu­vul­la kaup­pa­neu­vos Jo­han Nordst­röm. Hän toi nämä pää­a­si­as­sa 1800-lu­vul­la ra­ken­ne­tut myl­lyt mä­el­le ja yh­des­sä ne muo­dos­ta­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin ar­vok­kaan ko­ko­nai­suu­den.

– Kä­vel­les­sä­ni sy­dän­tal­vel­la Myl­ly­mä­el­lä mie­tin mi­ten tun­nel­mal­lis­ta puis­to­a­lu­et­ta voi­si hyö­dyn­tää esit­tä­vän tai­teen näyt­tä­mö­nä. Mie­lee­ni juo­lah­ti ää­ni-ins­tal­laa­tio, mikä eten­kin näi­nä toi­veik­kaas­ti tait­tu­vi­na ra­joi­tus­ten ai­koi­na on näp­pä­rä kei­no tuo­da tai­det­ta, his­to­ri­aa ja kult­tuu­ria esiin, ker­too te­ok­sen to­teut­ta­ja Mik­ko Ran­ta­nen.

– To­teu­tin Kaa­ri­naan vuo­den alus­sa Runo-Kaa­ri­na -fes­ti­vaa­liin ru­no­va­lo­po­lun, mikä oli koos­tet­tu Runo-Kaa­ri­na -kil­pai­lun voit­ta­ja­te­ok­sis­ta. Tämä ää­ni-ins­tal­laa­tio toi­mi in­noit­ta­ja­na Myl­ly­mä­en ää­ni­mai­se­ma­te­os­ta ide­oi­des­sa­ni. Läh­tö­koh­dik­se­ni otin pai­kal­li­suu­den ja sen il­mi­öt, min­kä koin kieh­to­va­na su­kel­luk­se­na Uu­den­kau­pun­gin sie­luk­kaa­seen yti­meen tän­ne juu­ri muut­ta­nee­na.

Ää­ni-ins­tal­laa­ti­on to­teu­tuk­ses­ta on vas­tan­nut Mik­ko Ran­ta­nen, ää­ni­näyt­te­li­jöi­nä toi­mi­vat Rai­mo Num­me­la ja Mir­ja Si­ni­sa­lo, tee­ma­ot­si­kois­sa Tar­ja Ai­ko­la. Mur­re­a­si­an­tun­ti­joi­na ovat toi­mi­neet Tar­ja Ai­ko­la ja Mika Sjöb­lom.

Te­ok­sen ovat mah­dol­lis­ta­neet Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus, Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­ki ja Uu­den­kau­pun­gin Suo­ma­lai­sen Seu­ran Sää­tiö.