JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Veteraanikeräyksen toteuttamiseen osallistui Taivassalossa 27 varusmiestä sekä 20 vapaaehtoista autonkuljettajaa.

Veteraanikeräyksen toteuttamiseen osallistui Taivassalossa 27 varusmiestä sekä 20 vapaaehtoista autonkuljettajaa.

Saara Huovinen

Uutiset
Taivassalo
3.10.2022 10.13

Veteraa­ni­keräys ylitti odotukset Taivassalossa

Saa­ra Huo­vi­nen

Tai­vas­sa­lon ve­te­raa­ni­ke­räys viik­ko sit­ten tiis­tai­na yl­si lä­hel­le paik­ka­kun­nan kaik­kien ai­ko­jen en­nä­tys­tu­los­ta. Ke­räyk­sen tuot­to oli 3 509 eu­roa.

Ke­räyk­ses­sä avus­ti­vat va­rus­mie­het Ran­nik­ko­lai­vas­ton Pan­si­on tu­ki­koh­das­ta Tu­rus­ta. Va­rus­mie­hiä on saa­nut ke­räyk­seen avuk­si sil­loin, kun ke­räys­tu­los on ol­lut paik­ka­kun­nal­la hyvä.

Ke­räys­tu­los oli rei­lus­ti enem­män kuin Tai­vas­sa­lon-Kus­ta­vin so­ta­ve­te­raa­niyh­dis­tys oli odot­ta­nut. Tuot­to käy­te­tään ly­hen­tä­mät­tö­mä­nä Tai­vas­sa­los­sa asu­vien yh­den so­ta­ve­te­raa­nin, mii­nan­rai­vaa­jan ja 13 ve­te­raa­nin les­ken vir­kis­tys­käyt­töön.

Lue laa­jem­pi jut­tu ke­räyk­ses­tä: Ve­te­raa­ni­ke­räyk­set al­koi­vat vil­jas­ta.