JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta kannattaa osallistuvan budjetoinnin muraaliehdotusta, jossa värimaailma tulisi kunnan vaakunasta.

Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta kannattaa osallistuvan budjetoinnin muraaliehdotusta, jossa värimaailma tulisi kunnan vaakunasta.

Arkisto / Saara Huovinen

Uutiset
Vehmaa
3.4.2024 13.10

Vehmaan kirjasto-kulttuu­ri­lau­ta­kunta kannattaa muraalin toteuttamista

Jen­ni Ky­län­pää

Veh­maan kir­jas­to-kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta kävi vii­me ko­kouk­ses­saan yleis­kes­kus­te­lua Veh­maan osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin eh­do­tuk­sis­ta, ja an­toi kun­nan­hal­li­tuk­sel­le lau­sun­non kan­na­tet­ta­vas­ta eh­do­tuk­ses­ta.

Lau­ta­kun­ta kan­nat­ti yk­si­mie­li­ses­ti eh­do­tus­ta, jos­sa esi­te­tään muu­raa­lia pa­lo­a­se­man sei­nään. Eh­do­tuk­ses­sa esi­te­tään avoin­ta sei­nä­mu­raa­lin suun­nit­te­lu­kil­pai­lua ja mu­raa­lin to­teu­tus­ta. Läh­tö­koh­ta­na ja vä­ri­maa­il­ma­na mu­raa­lil­la oli­si Veh­maan vaa­ku­na, joka sai sai poh­jois­mai­sen tun­nus­tuk­sen vuon­na 2022.

Kir­jas­to-kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta kat­soo, et­tä eh­do­tet­tu mu­raa­li pa­lo­a­se­man sei­näs­sä elä­vöit­täi­si Veh­maan ky­lä­nä­ky­mää ja li­säi­si kun­ta­lais­ten kult­tuu­ris­ta hy­vin­voin­tia.

Näköislehdet

Kysely