JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
8.6.2023 7.30

Vehmaa hyväksyy eläin­lää­kä­ri­toi­mi­pis­teiden sulkemisen

Jen­ni Ky­län­pää

Veh­maan kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi omal­ta osal­taan Veh­maan ja Uu­den­kau­pun­gin eläin­lää­kä­rien toi­mi­pis­tei­den sul­ke­mi­seh­do­tuk­sen.

Uu­den­kau­pun­gin ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon lau­ta­kun­ta on eh­dot­ta­nut seu­tu­yk­si­kön jä­sen­kun­nil­le eläin­lää­kin­tä­huol­lon toi­mi­pis­tei­den sul­ke­mis­ta, kos­ka nii­den käyt­tö on ol­lut lau­ta­kun­nan mu­kaan lä­hes ole­ma­ton­ta.

Toi­mi­pis­teet säi­ly­vät edel­leen My­nä­mä­es­sä ja Lai­ti­las­sa. My­nä­mä­en eläin­lää­kä­rin vas­taa­not­to on pa­rem­min va­rus­tel­tu, ja siel­lä toi­mii nel­jän eläin­lää­kä­rin yh­teis­vas­taa­not­to. Lai­ti­las­sa on yh­den eläin­lää­kä­rin vas­taa­not­to, jon­ka Lai­ti­lan kau­pun­ki on ha­lun­nut edel­leen säi­lyt­tää.