JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Uusikaupunki
2.4.2024 10.21

Vakkakylmä siirtyy kokonaan Tero Wallinille

Vak­ka­kyl­mä Oy:n pe­rus­ta­jat Mark­ku Lem­pi­äi­nen ja Tero Wal­lin ovat saat­ta­neet lop­puun yri­tys­kau­pan, jos­sa Tero Wal­lin on hank­ki­nut it­sel­leen 1.4. al­ka­en yh­ti­ön koko osa­ke­kan­nan. Sa­mal­la yh­ti­ön pit­kä­ai­kai­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Mark­ku Lem­pi­äi­nen aloit­taa elä­ke­päi­vät.

Omis­ta­jan­vaih­dosp­ro­ses­si on kes­tä­nyt yli kol­me vuot­ta ja eden­nyt vai­heit­tain, jon­ka ai­ka­na yri­tys­tä on ke­hi­tet­ty vas­taa­maan en­tis­tä pa­rem­min tu­le­vai­suu­den tar­pei­ta.

Wal­lin jat­kaa Vak­ka­kyl­mä Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ja hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na.

– Tu­lem­me jat­kos­sa­kin ke­hit­tä­mään Vak­ka­kyl­män huol­to- ja ura­koin­ti­lii­ke­toi­min­taa tar­jo­ten laa­duk­kai­ta pal­ve­lui­ta kau­pan ja te­ol­li­suu­den jääh­dy­tys­tar­pei­siin. Vuo­si 2023 oli yh­ti­öl­tä vah­vaa te­ke­mis­tä lii­ke­vaih­don kas­va­es­sa yli 30 pro­sent­tia.

Vak­ka­kyl­mä Oy on pe­rus­tet­tu vuon­na 2011 ja yh­tiö työl­lis­tää täl­lä het­kel­lä kak­si toi­mi­hen­ki­löä sekä seit­se­män asen­ta­jaa. Toi­min­ta si­joit­tuu Var­si­nais-Suo­men ja Ete­lä-Sa­ta­kun­nan alu­eel­le. Yri­tyk­sel­lä on toi­mi­pis­teet Ka­lan­nis­sa ja Rai­si­os­sa.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely