JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
10.5.2023 16.25

Vakka uudistaa valtuus­tou­u­ti­sointia

Jen­ni Ky­län­pää

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mat uu­dis­taa uu­ti­soin­ti­aan kun­tien val­tuus­to­jen ko­kouk­sis­ta. Pe­rin­teis­ten val­tuus­to­pa­ki­noi­den ti­lal­le tu­le­vat kom­ment­ti­pals­ta ja asi­a­pi­toi­set ju­tut val­tuus­tois­sa käy­dyis­tä kes­kus­te­luis­ta.

– Val­tuus­to­pa­ki­nois­sa on kyse van­has­ta pe­rin­tees­tä, joka on ny­ky­leh­dis­tös­sä jo mel­ko har­vi­nais­ta. En suos­tu sa­no­maan, et­tä Vak­ka oli­si ol­lut val­tuus­to­pa­ki­noi­den jul­kai­se­mi­ses­sa van­ha­nai­kai­nen, vaan olem­me pi­tä­neet kun­ni­ak­kaas­ti kiin­ni pe­rin­tees­tä, pää­toi­mit­ta­ja Vesa Pent­ti­lä sa­noo.

– Em­me lauk­kaa me­di­a­maa­il­man muo­ti­vil­li­tys­ten pe­räs­sä. Ai­het­ta pa­ki­noin­tiin on vä­hen­tä­nyt se, et­tä ny­ky­ään ai­ka har­vak­sel­taan val­tuus­tois­sa käy­dään ki­pa­koi­ta kes­kus­te­lu­ja. Tä­män vuok­si val­tuus­to­pa­ki­nan vään­tä­mi­nen on toi­si­naan pak­ko­pul­laa.

Pent­ti­län mu­kaan Vak­ka ei kui­ten­kaan aio luo­pua ta­vas­ta, jos­sa val­tuus­ton ta­pah­tu­mia voi­daan kom­men­toi­da ti­lan­teen mu­kaan vä­lil­lä kriit­ti­ses­ti ja toi­si­naan pil­ke sil­mä­kul­mas­sa.

– Kom­ment­ti­pals­ta an­taa tä­hän oi­van mah­dol­li­suu­den ja se on sa­mal­la jous­ta­vam­pi mal­li kuin ny­kyi­nen val­tuus­to­pa­ki­na­pals­ta. Kom­ment­ti voi ol­la na­pa­kam­pi ja te­rä­väm­pi kuin pit­käh­kö val­tuus­to­pa­ki­na.

Pent­ti­län mu­kaan uu­dis­tus tar­jo­aa ai­em­paa pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det uu­ti­soi­da val­tuus­to­kes­kus­te­luis­ta.

– Nyt val­tuu­tet­tu­jen pu­heen­vuo­ro­ja on ym­pät­ty pa­ki­na­pals­tal­le, mikä on vä­hen­tä­nyt pa­ki­na­mai­suut­ta. Kun puo­li­pa­kol­lis­ta val­tuus­to­pa­ki­na­pals­taa ei enää ole, niin asi­a­ju­tuil­le jää enem­män ti­laa.

Yli 34 vuot­ta Va­kas­sa työs­ken­nel­lyt Pent­ti­lä myön­tää, et­tä val­tuus­to­pa­ki­nois­ta luo­pu­mi­nen ai­heut­taa ai­na­kin pien­tä hai­keut­ta.

– Muu­ta­ma pa­ki­na on tul­lut vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na na­pu­tel­tua joko enem­män tai vä­hem­män on­nis­tu­nees­ti. On­nek­si tuo uu­si pals­ta an­taa myös jat­kos­sa mah­dol­li­suu­den toi­mit­ta­jan omaan kom­men­toin­tiin. Kun­tien val­tuus­to­jen seu­raa­mis­ta jat­kam­me yh­tä tii­viis­ti kuin ai­em­min­kin.

Näköislehdet

Kysely