JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
28.3.2024 12.30

Vakka muuttuu kaksi­päi­väi­seksi

Vesa Pent­ti­lä

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien pa­pe­ri­leh­ti il­mes­tyy huh­ti­kuun alus­ta al­ka­en kak­si ker­taa vii­kos­sa. Tä­hän as­ti leh­ti on ol­lut kol­mi­päi­väi­nen.

Jat­kos­sa leh­ti il­mes­tyy tiis­tai­sin ja per­jan­tai­sin. To­sin pää­si­äi­sen jäl­kei­nen viik­ko on py­hä­päi­vien vuok­si sil­lä ta­val­la poik­keuk­sel­li­nen, et­tä Vak­ka il­mes­tyy tors­tai­na ja per­jan­tai­na.

Il­mes­ty­mis­päi­vien vä­hen­tä­mi­nen liit­tyy me­dia-alan ra­juun kus­tan­nus­nou­suun. Rat­kai­sus­ta leh­ti uu­ti­soi laa­jas­ti jo ai­em­min (V-SS 25.1.). Mo­net muut leh­det ovat jo vä­hen­tä­neet pa­pe­ri­leh­den il­mes­ty­mis­ker­to­ja.

Pa­pe­ri­leh­den il­mes­ty­mis­päi­vien vä­he­ne­mi­nen kah­teen ker­taa vii­kos­sa ei kui­ten­kaan tar­koi­ta tar­jon­nan su­pis­ta­mis­ta. Ai­em­pi uu­tis- ja muu jut­tu­ai­neis­to pa­ka­taan kah­teen viik­ko­leh­teen, jot­ka ovat si­vu­mää­räl­tään suu­rem­pia kuin kol­men leh­den viik­ko­mal­lis­sa.

Päi­vit­täi­nen jut­tu­tuo­tan­to jat­kuu Va­kan verk­ko­si­vuil­la, joi­hin on tu­los­sa uu­dis­tuk­sia huh­ti­kuun alus­sa.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely