JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
28.9.2023 13.22

Ukkoskesä oli vaisu

Uk­kos­kau­del­la sa­la­moi kes­ki­mää­räis­tä vä­hem­män, ker­too Il­ma­tie­teen lai­tos. Eni­ten sa­la­moi Poh­jois-Poh­jan­maal­la.

Suo­mes­sa ha­vait­tiin tou­ko–syys­kuus­sa noin 73 000 maa­sa­la­maa. Mää­rä on hie­man yli puo­let kes­ki­mää­räi­ses­tä: kes­ki­mää­rin ke­sä­kau­del­la ha­vai­taan noin 130 000 maa­sa­la­maa.

Eni­ten sa­la­moi­ta esiin­tyi 28. ja 29. ke­sä­kuu­ta, jol­loin ha­vait­tiin 11 000 ja 9000 maa­sa­la­maa. Ke­sä­kuu oli kai­ken kaik­ki­aan sa­la­ma­run­sain kuu­kau­si lä­hes 44 000 sa­la­mal­laan.

– Ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­tä elo­kuun lop­puun sa­la­moi lä­hes päi­vit­täin jos­sa­kin päin Suo­mea, mut­ta uk­ko­set tuot­ti­vat pää­o­sin vä­hän­lai­ses­ti sa­la­moi­ta, to­te­aa Il­ma­tie­teen lai­tok­sen tut­ki­ja Meri Vir­man.

Alu­eel­li­ses­ti eni­ten sa­la­moi Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Poh­jois-Kar­ja­las­sa ja Poh­jois-Sa­vos­sa, mut­ta myös muu­al­la ko­et­tiin yk­sit­täi­siä ra­ju­ja uk­ko­sia. Suo­men lä­hi­a­lu­eil­la Bal­ti­as­sa ja eten­kin Lat­vi­as­sa sa­la­moi ke­säl­lä erit­täin pal­jon.

Sa­la­moi­den en­nal­ta-ar­vaa­mat­to­muu­des­ta saa­tiin esi­merk­ki vii­me vii­kon­lop­pu­na, kun yk­si ai­noa sa­la­ma ai­heut­ti Hel­sin­gin Hert­to­nie­mes­sä on­gel­mia esi­mer­kik­si met­ro­lii­ken­tee­seen.

– Ky­sees­sä oli niin sa­not­tu len­to­ko­neen lii­pai­se­ma sa­la­ma, jos­sa säh­köis­ty­neen kuu­ro­pil­ven lä­hei­syy­des­sä len­tä­nyt len­to­ko­ne ede­saut­toi sa­la­man esiin­ty­mis­tä. Vas­taa­via ta­pauk­sia esiin­tyy sil­loin täl­löin syk­syl­lä ja tal­vel­la, se­lit­tää Il­ma­tie­teen lai­tok­sen tut­ki­ja Ant­ti Mä­ke­lä.

Uk­kos­kau­si al­kaa Suo­mes­sa tou­ko­kuus­sa ja päät­tyy yleen­sä syys­kuus­sa. Uk­kos­ta voi esiin­tyä myös tal­vi­ai­kaan, mut­ta se on mel­ko har­vi­nais­ta.

Vii­me vuon­na uk­ko­nen ry­ti­si ta­va­no­mais­ta enem­män, ja var­sin­kin elo­kuus­sa sa­la­moi en­nä­tyk­sel­li­sen pal­jon. Suo­men koko ke­sän sa­la­ma­en­nä­tyk­set ovat jo use­an vuo­den ta­kaa: eni­ten maa­sa­la­moi­ta vuo­ro­kau­des­sa, 40 000, on ha­vait­tu ke­sä­kuus­sa 1988, ja maa­sa­la­moi­den vuo­sien­nä­tys 400 000 sa­la­maa on ke­säl­tä 1972.