JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uudenkaupungin autotehtaalla aloitetaan tuotantomäärien vähenemiseen liittyvät muutosneuvottelut.

Uudenkaupungin autotehtaalla aloitetaan tuotantomäärien vähenemiseen liittyvät muutosneuvottelut.

Valmet Automotive

Uutiset
Uusikaupunki
10.1.2023 16.28

Ugin autotehtaalla aloitetaan muutos­neu­vot­telut

Val­met Au­to­mo­ti­ve on an­ta­nut tä­nään tiis­tai­na neu­vot­te­lu­e­si­tyk­sen hen­ki­lös­tön vä­hen­tä­mis­tar­pees­ta Uu­den­kau­pun­gin au­to­teh­taal­la. Esi­tyk­sen pe­rus­tee­na on tuo­tan­nol­li­nen ja ta­lou­del­li­nen so­peu­tus­tar­ve, joka joh­tuu au­to­tuo­tan­non mää­rän vä­he­ne­mi­ses­tä vuo­den 2023 ai­ka­na.

Tuo­tan­to­mää­rien vä­he­ne­mi­seen liit­ty­vät muu­tos­neu­vot­te­lut kos­ke­vat koko au­ton­val­mis­tus­lii­ke­toi­min­taan liit­ty­vää hen­ki­lös­töä. So­peu­tus­tar­ve on enin­tään 630 hen­ki­löä.

Työ­nan­ta­ja har­kit­see toi­men­pi­teek­si lo­mau­tuk­sia, ir­ti­sa­no­mi­sia ja toi­men­ku­vien muu­tok­sia. So­peu­tus­tar­peen to­teu­tuk­seen et­si­tään neu­vot­te­luis­sa hen­ki­lös­tön ja yri­tyk­sen edut par­hai­ten huo­mi­oi­via rat­kai­su­ja.

Muu­tos­neu­vot­te­luis­sa kä­si­tel­tä­vä so­peu­tus­tar­ve ei kos­ke yri­tyk­sen ak­ku­lii­ke­toi­min­to­ja.

Näköislehdet

Kysely