JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Nousiainen
27.12.2023 13.03

Teräaseella huitonut tehosti uhkaustaan mootto­ri­sa­halla Nousiaisissa

Jes­se Ran­ta

Lou­nais-Suo­men po­lii­si tut­kii jou­lu­aat­toa edel­tä­vä­nä yö­nä Nou­si­ai­sis­sa ta­pah­tu­nut­ta vä­ki­val­ta­ti­lan­net­ta, jos­sa kol­men hen­ki­lön epäil­lään saa­neen vam­mo­ja te­rä­a­sees­ta. Epäil­ty­nä on yli 20-vuo­ti­as mies, jota po­lii­si esit­tää van­git­ta­vak­si.

Ti­lan­teen epäil­lään al­ka­neen puo­le­nyön ai­kaan, kun epäil­ty meni Nou­si­ai­sis­sa si­jait­se­van ta­lon pi­ha­pii­riin ja vaa­ti ta­los­sa asu­nut­ta hen­ki­löä tu­le­maan ulos. Epäil­ty oli il­mei­ses­ti te­hos­ta­nut vaa­ti­mus­taan käyn­nis­tä­mäl­lä mu­ka­naan ol­leen moot­to­ri­sa­han.

Ti­lan­ne es­ka­loi­tui myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa vä­ki­val­ta­ti­lan­teek­si, jos­sa vam­mo­ja sai­vat ta­los­sa asu­va mies­hen­ki­lö ja kak­si naa­pu­ris­sa asu­vaa mies­hen­ki­löä.

Asi­a­no­mis­ta­jien saa­mat vam­mat oli­vat va­ka­via, mut­ta ei­vät hen­gen­vaa­ral­li­sia. Po­lii­sin mu­kaan epäil­ty te­ki­jä ai­heut­ti vam­mat te­rä­a­seel­la. Vam­mo­ja saa­neet hen­ki­löt on­nis­tui­vat pi­tä­mään te­ki­jää maas­sa aloil­laan sii­hen as­ti, kun­nes po­lii­si ot­ti hä­net kiin­ni.

– Teon mo­tii­vi­na vai­kut­tai­si ole­van, ai­na­kin joil­tain osin, yk­si­tyi­se­lä­mään liit­ty­vät sei­kat. Täs­tä joh­tu­en mo­tii­via ei ole mah­dol­lis­ta ava­ta yk­si­tyis­koh­tai­sem­min, ker­too tut­kin­nan­joh­ta­jaa si­jais­ta­va ri­kos­ko­mi­sa­rio Tuo­mas Kuu­re Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­ta.

Po­lii­si tut­kii ta­pah­tu­nut­ta kah­te­na ta­pon yri­tyk­se­nä ja tör­ke­ä­nä pa­hoin­pi­te­ly­nä.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely