JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Taivassalo
19.6.2024 11.02

Taivassalon torille tulee myyntikopit

An­ne­li Per­kiö

Tai­vas­sa­lon kun­nan­hal­li­tus päät­ti maa­nan­tai­na, et­tä Tai­vas­sa­lon to­ril­le tu­lee myyn­ti­ko­pit, joi­ta joi­ta myy­jät voi­vat tar­vit­ta­es­sa käyt­tää.

Myyn­ti­ko­pit to­ril­le oli kun­nan osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin ää­nes­tyk­sen mie­lei­sin vaih­to­eh­to. Kun­ta oli ky­sy­nyt kun­ta­lai­sil­ta ide­oi­ta osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin mää­rä­ra­han käyt­töön 4.4. men­nes­sä ja ää­nes­tys eh­do­tuk­sis­ta oli au­ki 17.5.­- 2.6. Ää­nes­tyk­ses­sä an­net­tiin 123 vas­taus­ta.

Kun­nan­joh­ta­ja San­na Häk­li iloit­see run­saas­ta osa­no­tos­ta ää­nes­tyk­seen.

- Mu­ka­na oli myös pal­jon mui­ta hy­viä ide­oi­ta. Mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan voi­daan poh­tia, mi­ten niis­tä voi­tai­siin ot­taa kop­pia, ja to­teut­taa jo­ten­kin muul­la ta­val­la kuin osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin puit­teis­sa.

Myyn­ti­kop­pien to­teu­tus on nyt kun­nan tek­nis­ten pal­ve­lui­den teh­tä­vä­nä.

- Oli­si tie­tys­ti kiva, jos ne saa­tai­sin no­pe­as­ti­kin, mut­ta täy­tyy ol­la re­a­lis­ti. Pää­tös­hän teh­tiin vas­ta äs­ken, Häk­li to­te­aa.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely