JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kalantiin valmistui alkusyksystä uusi frisbeegolfrata.

Kalantiin valmistui alkusyksystä uusi frisbeegolfrata.

arkisto / Teija Uitto

Uutiset
Taivassalo
17.11.2020 15.47

Taivas­sa­lo­laiset toivovat laajempaa frisbee­golf­rataa

Tei­ja Uit­to

Tai­vas­sa­los­sa on teh­ty kun­ta­lai­sa­loi­te, jois­sa toi­vo­taan ny­kyi­sen fris­bee­golf­ra­dan laa­jen­ta­mis­ta. Aloit­teen on teh­nyt 49 hen­ki­löä ja al­le­kir­joit­ta­nut kun­ta­lai­sa­loi­te.fi -pal­ve­lus­sa 105.

Tai­vas­sa­los­sa on fris­bee­golf­ra­ta tu­le­van Toi­von­puis­ton vie­res­sä, mut­ta ra­dan mer­kin­nät ovat ku­lu­neet ja rata on vain 9-väy­läi­nen.

Aloit­tees­sa toi­vo­taan, et­tä ra­das­ta ra­ken­net­tai­siin laa­du­kas ja ra­dal­la oli­si vä­hin­tään 18 väy­lää.

Tai­vas­sa­lon lä­hi­a­lu­eel­ta löy­tyy 18-väy­läi­set ra­dat Kus­ta­vis­ta, Veh­maal­ta, Lo­ka­lah­del­ta, Ka­lan­nis­ta, Lai­ti­las­ta ja My­nä­mä­es­tä. Aloit­teen te­ki­jöit­ten mu­kaan use­at tai­vas­sa­lo­lai­set pe­laa­jat käy­vät muil­la paik­ka­kun­nil­la pe­laa­mas­sa sään­nöl­li­ses­ti, mut­ta lap­sil­la ja nuo­ril­la ei ole mah­dol­li­suut­ta mat­ka­ta kau­em­mas pe­laa­maan.

Tai­vas­sa­lon fris­bee­golf­ra­dal­le on teh­ty alus­ta­va laa­jen­nus­suun­ni­tel­ma 20-väy­läi­ses­tä ra­das­ta. Aloit­teen te­ki­jät ar­ve­le­vat, et­tä laa­jen­nus­työt on­nis­tui­si­vat pit­käl­le la­jin har­ras­ta­jien pi­tä­mien tal­koil­la ja kun­nal­le jäi­si roo­li ko­rien ja heit­to­a­lus­to­jen ra­hoit­ta­ja­na sekä vi­ral­lis­ten so­pi­mus­ten te­ke­mi­ses­sä yk­si­tyis­ten maa­no­mis­ta­jien kans­sa.