JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Taivassalo
16.4.2024 18.21

Taivassalo päätti Mansikkakarin leirikeskuksen ostamisesta seurakunnalta

Saa­ra Huo­vi­nen

Tai­vas­sa­lon val­tuus­to päät­ti tiis­tai-il­lan ko­kouk­ses­saan os­taa Tai­vas­sa­lon seu­ra­kun­nal­ta 132 heh­taa­rin suu­rui­sen mää­rä­a­lan kiin­teis­tös­tä Pap­pi­la.

Mää­rä­a­la ja­kau­tuu yh­dek­sään eril­li­seen pals­taan. Han­kin­taan kuu­luu myös 1970-lu­vun lo­pul­la ra­ken­net­tu Man­sik­ka­ka­rin lei­ri­kes­kus ym­pä­ris­töi­neen.

Kaup­pa­hin­ta on yh­teen­sä 549 000 eu­roa.

Seu­ra­kun­ta päät­tää osal­taan kau­pan hy­väk­sy­mi­ses­tä tiis­tai-il­lan ai­ka­na kirk­ko­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa.

Tai­vas­sa­lon kun­nan tä­män vuo­den ta­lou­sar­vi­os­sa on va­rat­tu maa-alu­ei­den han­kin­taan 100 000 eu­roa. Val­tuus­to päät­ti myön­tää 549 000 eu­ron li­sä­mää­rä­ra­haa maa- ja ve­si­a­lu­ei­den sekä ra­ken­nus­ten han­kin­taan.

Val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa to­det­tiin myös lop­puun kä­si­tel­lyk­si val­tuus­to­a­loi­te mak­sut­to­mas­ta var­hais­kas­va­tuk­ses­ta.

Näköislehdet

Kysely