JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
3.5.2021 17.55

Suomen Sillikonttori muuttaa Ugista Rymättylän Röölään

Suo­men Sil­li­kont­to­ri siir­tää toi­min­nat Uu­den­kau­pun­gin ka­la­sa­ta­mas­ta Ry­mät­ty­län Röö­läs­sä si­jait­se­vaan sil­li­teh­taa­seen elo-syys­kuus­sa 2021. Sil­li­kont­to­ri saa Ry­mät­ty­läs­sä käyt­töön­sä sil­lin- ja si­la­kan­ja­los­tuk­seen ra­ken­ne­tut toi­mi­ti­lat si­säl­tä­en muun mu­as­sa kyl­mä­ti­lat niin raa­ka-ai­neil­le kuin val­miil­le tuot­teil­le­kin.

Naan­ta­lis­sa tie­to on otet­tu iloi­ses­ti vas­taan, ja kau­pun­ki toi­vot­taa Suo­men Sil­li­kont­to­rin ter­ve­tul­leek­si Naan­ta­liin.

– On upea asia, et­tä Naan­ta­lin saa­ris­to ko­e­taan hou­kut­te­le­vak­si si­jain­ti­pai­kak­si yri­tyk­sil­le ja Röö­län sil­li­teh­taan ti­lat saa­daan jäl­leen täy­teen käyt­töön. Eri­tyi­sen iloi­nen olen sii­tä, et­tä alu­eel­la jo 1940-lu­vul­la al­ka­nut sil­li­pe­rin­ne saa jat­koa ai­no­an täy­sin ko­ti­mai­sen sil­lin­tuot­ta­jan toi­mes­ta Ry­mät­ty­län Röö­läs­sä, to­te­aa Naan­ta­lin kau­pun­gin elin­kei­no­a­si­a­mies Las­si Ro­sa­la.

– Röö­län ky­lä­toi­mi­kun­ta on teh­nyt mer­kit­tä­vää työ­tä saa­ris­to­lais­pe­rin­teen nos­ta­mi­sek­si alu­eel­la mm. Sil­li­pe­rin­ne­kes­kus Dik­se­lil­lä ja vuo­sit­tai­sel­la sil­li­ta­pah­tu­mal­la. On hie­noa, et­tä nyt sil­li­pe­rin­ne jat­kuu jäl­leen elä­vä­nä Röö­läs­sä uu­del­la sil­li­teh­taal­la. Tämä on pi­ris­tys­ruis­ke koko Röö­län ky­läl­le, iloit­see kau­pun­gin vies­tin­tä- ja ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Tii­na Rin­ne-Ky­län­pää.