JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Viestipyhiinvaellus saapuu Vakka-Suomeen viikonloppuna.

Viestipyhiinvaellus saapuu Vakka-Suomeen viikonloppuna.

Uutiset
4.8.2022 13.49

Pyhän Olavin viesti­py­hiin­va­ellus saapuu Vakka-Suomeen

He­la­tors­tai­na Mik­ke­lin piis­pa Sep­po Häk­ki­nen lä­het­ti ve­si­pul­los­sa vies­tin ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­mal­le. Täs­tä sai al­kun­sa val­ta­kun­nal­li­nen Vies­ti­py­hiin­va­el­lus, joka kul­kee Py­hän Ola­vin man­ner­reit­tiä pit­kin Sa­von­lin­nas­ta Tur­kuun. Vies­ti­py­hiin­va­el­luk­sen tee­ma­na on vesi. Yk­sin­ker­tai­ses­sa vies­ti­ka­pu­las­sa, ve­si­pul­los­sa kul­kee vies­ti koh­tuu­des­ta, kes­tä­vyy­des­tä ja toi­vos­ta. Ke­sän ai­ka­na mat­kaa on tai­tet­tu hal­ki Suo­men kä­vel­len, pyö­räil­len ja kirk­ko­ve­neel­lä.

Vies­ti­py­hiin­va­el­lus saa­puu Vak­ka-Suo­meen lau­an­tai­na 6.8. En­sim­mäi­nen py­säh­ty­mis­paik­ka on Iho­den Nuok­ka­ril­la, jos­ta vies­ti kul­kee Iho­den Ki­rin vie­mä­nä eteen­päin Roh­dai­siin, jos­sa on mart­to­jen sop­pa­päi­väl­li­nen klo 15–18.30. Py­hä­ran­nan Kor­pi­ank­ku­rit pi­tä­vät kir­kon ran­nas­sa il­ta­nuo­ti­on kel­lo 19.

Sun­nun­tai­na 7.8. klo 10 Py­hä­ran­nan kir­kon Va­el­ta­jan mes­sun jäl­keen Py­hä­ran­nan Myrs­ky vie ka­pu­laa koh­ti Ka­lan­tia. Ka­lan­nis­sa vies­ti ote­taan vas­taan Py­hiin­va­el­lus­mes­sul­la klo 14 Ka­lan­nin kir­kos­sa. Mes­sus­sa on mu­ka­na Vak­ka-Suo­men mu­siik­ki­o­pis­ton re­nes­sans­sin mu­sii­kin lau­lu­ryh­mä. Li­tur­gi­na on kap­pa­lai­nen Ai­no Sa­vo­lai­nen ja avus­ta­va­na pap­pi­na Py­hä­ran­nan kirk­ko­her­ra Riit­ta Komu.

Ko­ke­nut py­hiin­va­el­ta­ja Mau­ra Ihat­su ker­too omis­ta py­hiin­va­el­lus­ko­ke­muk­sis­taan. Kant­to­ri­na toi­mii Ari Sten­man ja ur­ku­ri­na Aa­da Wir­berg. Mes­sun jäl­keen Ka­lan­ti-Seu­ra tar­jo­aa kirk­ko­kah­vit.

Maa­nan­tai­na 8.8. py­hiin­va­el­lus jat­kuu kah­del­la eril­li­sel­lä ta­pah­tu­mal­la: Py­hiin­va­el­lus­ret­kel­lä ja Las­ten py­hiin­va­el­lus­po­lul­la. Py­hiin­va­el­lus­ret­kel­lä tu­tus­tu­taan bus­si­kyy­dil­lä niin Ka­lan­nin seu­dun kuin koko Uu­den­kau­pun­gin alu­een mer­kit­tä­viin hen­gel­li­siin paik­koi­hin ja kult­tuu­ri­pe­rin­töön. Ret­kel­lä käy­dään Ka­lan­nin kir­kos­sa, Uu­den­kau­pun­gin Van­has­sa kir­kos­sa ja Py­hä­maan uh­ri­kir­kos­sa sekä tu­tus­tu­taan Lii­sa Ee­ri­kin­tyt­tä­ren syn­ty­mä­ko­tiin, Lii­san­ki­veen ja Ef­raim Jaa­ko­lan muis­to­ki­veen. Ret­kel­le voi il­moit­tau­tua di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Eli­se Hei­no­sel­le (050 3635 117) pe 5.8. men­nes­sä.

Las­ten py­hiin­va­el­lus­pol­ku klo 9.30–12 Ka­lan­nin seu­ra­kun­ta­ko­din ja kir­kon luo­na on suun­nat­tu lap­sil­le ja lap­si­per­heil­le.

Tiis­tai­na 9.8. py­hiin­va­el­lus läh­tee Ka­lan­nin Py­hän Ola­vin kir­kol­ta koh­ti Veh­maan Py­hän Mar­ga­ree­tan kirk­koa. Mat­kaa voi tait­taa kä­vel­len, pyö­räl­lä tai mo­pol­la. Kä­ve­li­jät läh­te­vät klo 11.30 ja pyö­räi­li­jät klo 13.30. Jo­kai­nen py­hiin­va­el­ta­ja saa mu­kaan­sa kar­tan.

Reit­ti on mer­kit­ty kyl­teil­lä ja mat­kan var­rel­la on kol­me py­säh­dys­paik­kaa: Kauk­jär­vi, Ka­lan­nin ja Veh­maan raja sekä Tan­hu­an­tu­pa. Py­säh­dys­pai­kois­sa on tar­jol­la pien­tä pur­ta­vaa ja juo­ta­vaa.

Veh­maa­lai­set vas­taa­not­ta­vat va­el­ta­jat noin klo 15 Rahk­ma­lan Tan­hu­an­tu­val­la (Ka­lan­nin­tie 354), jos­sa voi tu­tus­tua met­sä­kir­kon alu­ee­seen. Poh­jois­kul­man ky­läyh­dis­tys jär­jes­tää kah­vi­tuk­sen. Kul­ku jat­kuu yh­tei­ses­ti Veh­maan kir­kol­le klo 18 al­ka­vaan il­ta­har­tau­teen, jos­sa vaih­de­taan vies­ti­ka­pu­laa.

Vä­li­päi­vän jäl­keen vies­ti läh­tee tors­tai­na 11.8. pyö­rän se­läs­sä Veh­maal­ta Le­muun. Aa­mu­har­taut­ta vie­te­tään klo 10 Lait­tis­ten Kap­pel­mä­el­lä Veh­maan mu­se­on lä­hel­lä, jos­ta reit­ti kul­kee Kor­ven­suun ja Py­heen kaut­ta Mie­tois­ten kir­kol­le ja siel­tä Le­muun.

Mie­tois­ten seu­ra­kun­ta­ta­los­sa klo 12–15 on My­nä­mä­en seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mä keit­to­lou­nas pien­tä kor­vaus­ta vas­taan. Mie­tois­ten kir­kos­sa on har­taus­het­ki klo 12, jon­ka jäl­keen kirk­ko on avoin­na klo 15 as­ti oma­eh­tois­ta hil­jen­ty­mis­tä var­ten. Vies­ti­ka­pu­laa vaih­de­taan Le­mun kir­kol­la klo 18 il­ta­ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa.

Per­jan­tai­na 12.8. va­el­lus jat­kuu Rai­si­on kirk­koon, jos­sa on vies­ti­ka­pu­lan vas­taa­not­to klo 14 ja il­ta­kirk­ko klo 18. Lau­an­tai­na klo 10 va­el­lus jat­kuu Rai­si­on kir­kol­ta Tur­kuun Ko­rois­ten ris­til­le. Py­hän Ola­vin man­ner­rei­tin pää­te­pis­tee­nä on Tu­run Tuo­mi­o­kirk­ko, jos­sa ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­man joh­ta­ma­na vie­te­tään juh­la­mes­sua sun­nun­tai­na 14.8. klo 10. Vies­ti­ka­pu­la jat­kaa mat­kaan­sa Py­hän Ola­vin me­ri­reit­tiä pit­kin Ah­ve­nan­maan kaut­ta Ruot­siin.

Va­el­luk­seen voi liit­tyä mu­kaan ly­hy­em­mäk­si tai pi­dem­mäk­si mat­kak­si. Il­moit­tau­tua voi: www.py­hiin­va­el­lus­suo­mi/vies­ti­py­hiin­va­el­lus.