JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jouni Pulkkinen aloitti työt Vakka-Suomen Sanomien mediamyyjänä.

Jouni Pulkkinen aloitti työt Vakka-Suomen Sanomien mediamyyjänä.

Vesa Penttilä

Uutiset
30.5.2023 14.00

Pulkkinen aloitti Vakan mediamyyjänä

Vesa Pent­ti­lä

Mas­ku­lai­nen Jou­ni Pulk­ki­nen aloit­ti Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien me­di­a­myy­jä­nä tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä. Pulk­ki­sel­la on 25 vuo­den ko­ke­mus eri­lai­sis­ta myyn­ti­teh­tä­vis­tä.

– Me­dia on sii­nä mie­les­sä tut­tu ala, et­tä olen os­ta­nut il­moi­tus­ti­laa. Nyt ti­lan­ne on kään­ty­nyt toi­sin­päin, kun myyn il­moi­tuk­sia, Pulk­ki­nen sa­noo.

Pulk­ki­nen on toi­mi­nut myy­mä­lä­pääl­lik­kö­nä Mas­kun Ka­lus­te­ta­los­sa ja ket­jun franc­hi­sing-yrit­tä­jä­nä Rau­mal­la. Vak­kaan hän tuli Tam­mis­ton Puu Oy:n palk­ka­lis­toil­ta.

Pulk­ki­nen ei näe print­ti­me­di­aa kuo­le­va­na ala­na.

– Toki pai­ne­tun leh­den mer­ki­tys vä­he­nee, mut­ta ti­lal­le pi­tää ke­hit­tää jo­ta­kin muu­ta. Tämä tar­koit­taa myös sel­lai­sia uu­dis­tuk­sia, jot­ka kiin­nos­ta­vat nuo­rem­paa lu­ki­ja­kun­taa.

Pulk­ki­nen to­te­aa ole­van­sa myyn­ti­työs­sä tit­te­lil­tään le­gen­daa­ri­sen mai­neen saa­vut­ta­nut yo-mer­ko­no­mi.

Kol­men ai­kui­sen lap­sen isä on kau­ka­na omil­ta syn­nyin­seu­duil­taan, sil­lä Ko­la­ris­ta on mat­kaa Mas­kuun tu­hat­kun­ta ki­lo­met­riä.

Näköislehdet

Kysely