JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Poliisi muistuttaa, että huijausuutisten tai huijausviestien linkkejä ei pidä availla.

Poliisi muistuttaa, että huijausuutisten tai huijausviestien linkkejä ei pidä availla.

Arkisto / Sari Honkasalo

Uutiset
8.4.2024 14.30

Poliisin valokuva valeuutisessa

Fa­ce­boo­kis­sa le­vi­ää va­leu­u­ti­nen, jol­la yri­te­tään saa­da ih­mi­set siir­ty­mään epä­mää­räi­sil­le si­vus­toil­le.

Fa­ce­boo­kis­sa ja­e­tus­sa va­leu­u­ti­ses­sa on kuva nai­ses­ta he­li­kop­te­ris­sa, kuva nais­po­lii­sis­ta ja suu­res­ta ta­los­ta. Uu­ti­ses­sa ker­ro­taan nais­po­lii­sin pal­jas­ta­van, kuin­ka hän an­sait­see 18 000 eu­roa kuus­sa.

Va­leu­u­ti­sen ku­vas­sa nä­ky­vä po­lii­si on Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tok­sen van­hem­pi kons­taa­pe­li Eli­na Ho­lo­pai­nen.

Po­lii­si muis­tut­taa, et­tä hui­jaus­vies­tien link­ke­jä ei pidä ava­ta ei­kä vas­ta­ta va­le­vies­tei­hin. Jos on jo an­ta­nut omia hen­ki­lö- ja pank­ki­tie­to­jaan va­le­lin­kin kaut­ta, pi­tää ol­la vä­lit­tö­mäs­ti yh­tey­des­sä omaan pank­kiin. Tä­män jäl­keen pi­tää teh­dä ri­ko­sil­moi­tus po­lii­sil­le säh­köi­ses­ti tai po­lii­si­a­se­mal­la. Hä­tä­kes­kuk­seen asi­as­ta ei pidä soit­taa.

Näköislehdet

Kysely