JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
30.3.2024 13.15

Poliisilla töitä teillä ja jäillä

Lou­nais-Suo­men po­lii­sia ovat pää­si­äi­sen en­sim­mäi­si­nä päi­vi­nä työl­lis­tä­neet lii­ken­ne­ri­kok­set ja hei­koil­la jäil­lä liik­ku­jat.

Pää­si­äi­sen me­no­lii­ken­net­tä val­vot­tiin te­hos­te­tus­ti kii­ras­tors­tais­ta läh­tien. Lau­an­tai­aa­muun men­nes­sä po­lii­si oli jou­tu­nut puut­tu­maan sa­kol­la lä­hes 150 kul­jet­ta­jan käyt­täy­ty­mi­seen ja muu­ta­mis­sa ta­pauk­sis­sa kir­jat­tiin ri­ko­sil­moi­tus tör­ke­äs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta.

Val­von­nan yh­tey­des­sä ta­vat­tiin lä­hes 20 päih­ty­nyt­tä ajo­neu­von kul­jet­ta­jaa, joi­ta epäil­lään rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta tai tör­ke­äs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta.

Po­lii­si neu­voo au­toi­li­joi­ta va­raa­maan riit­tä­väs­ti ai­kaa ja malt­tia pää­si­äi­sen pa­luu­lii­ken­tee­seen, jot­ta kai­kil­la tien­käyt­tä­jil­lä on tur­val­lis­ta liik­kua.

Lii­ken­ne­mal­tin li­säk­si po­lii­si toi­voo eri­tyis­tä har­kin­taa jääl­lä liik­ku­vil­le. Kah­den päi­vän ai­ka­na po­lii­si on mui­den vi­ra­no­mais­ten kans­sa ol­lut vii­des­ti teh­tä­väs­sä, jos­sa ih­mi­nen on jou­tu­nut ve­den va­raan lii­kut­tu­aan hei­koil­la jäil­lä.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely