JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arkisto / Sari Honkasalo

Uutiset
9.3.2024 16.05

Poliisi valvoo turvavöiden ja puhelinten käyttöä ajon aikana

Po­lii­si val­voo te­hos­te­tus­ti tur­va­vöi­den ja mui­den tur­va­lait­tei­den sekä kul­jet­ta­jan mat­ka­pu­he­li­men käyt­töä koko maas­sa vii­kol­la 11.

Val­von­nan ta­voit­tee­na on li­sä­tä tur­va­vöi­den ja mui­den tur­va­lait­tei­den käyt­töä.

– Joka vuo­si sääs­tyi­si kym­me­niä ih­mis­hen­kiä ja mo­nil­ta va­ka­vil­ta louk­kaan­tu­mi­sil­ta väl­tyt­täi­siin, jos tur­va­lait­tei­ta käy­tet­täi­siin asi­an­mu­kai­ses­ti, ker­too val­von­nan ta­voit­teis­ta Tuo­mo Ka­ta­jis­to.

Po­lii­si puut­tuu mah­dol­li­sim­man mo­neen lai­min­lyön­tiin lii­ken­ne­vir­he­mak­sul­la tai huo­mau­tuk­sel­la. Vii­me ke­vään 2023 vas­taa­vas­sa val­von­ta­tee­mas­sa po­lii­si kir­ja­si tur­va­lait­tei­den käy­tön lai­min­lyön­nis­tä 919 lii­ken­ne­vir­he­mak­sua ja 85 sak­koa.

Moot­to­ri­a­jo­neu­von kul­jet­ta­ja ei saa käyt­tää mat­ka­pu­he­lin­ta ajon ai­ka­na si­ten, et­tä pi­tää sitä kä­des­sään.

Ka­ta­jis­ton mu­kaan eri­tyi­sen vaa­ral­lis­ta on yleis­ty­vä tapa kir­joit­taa teks­tiä ajon ai­ka­na, kos­ka kaik­ki se ai­ka, jon­ka kat­se on pois­sa ties­tä, li­sää on­net­to­muus­ris­kiä tun­tu­vas­ti.

Näköislehdet

Kysely