JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arkisto / Sari Honkasalo

Uutiset
16.2.2024 12.20

Poliisi valvoo hiihto­lo­ma­lii­ken­nettä

Tä­nään per­jan­tai­na al­kaa hiih­to­lo­ma­kau­si, kun ete­lä­suo­ma­lai­set aloit­ta­vat lo­man­sa. Tie­lii­ken­tees­sä se tar­koit­taa, et­tä seu­raa­vat vii­kon­lo­put ovat ta­va­no­mai­sia vilk­kaam­pia. Po­lii­si ke­hot­taa so­peut­ta­maan ajo­no­peu­det val­lit­se­van ke­lin mu­kai­sek­si.

Po­lii­si val­voo hiih­to­lo­ma­lii­ken­net­tä pe­rin­tei­sen te­hos­te­tus­ti koko maas­sa kou­lu­jen hiih­to­lo­mien ai­kaan vii­koil­la 8–10.

Po­lii­si koh­dis­taa val­von­nan vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­dyil­le tie­o­suuk­sil­le kes­kit­ty­en rat­ti­juo­pu­muk­siin, yli­no­peuk­siin sekä ajo­ta­poi­hin, ku­ten lii­an ly­hyi­siin tur­va­vä­lei­hin, ja tur­va­vöi­den ja kän­ny­köi­den käyt­töön sekä ke­lien mu­kai­siin ren­kai­siin ja ajo­neu­von kun­toon ja kuor­mauk­seen.

Po­lii­si va­roit­taa myös huo­nos­ta ajo­ke­lis­ta hiih­to­lo­ma­lii­ken­teen al­ka­es­sa.

Tal­vi­kau­del­la lii­ken­tees­sä ko­ros­tuu kul­jet­ta­jan vi­reys­ti­la, ku­ten myös ajo­neu­von va­lo­jen toi­mi­vuus ja riit­tä­vät tur­va­vä­lit.

Näköislehdet

Kysely