JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
30.11.2023 14.25

Poliisi sakotti useita kuljettajia luistattelusta Vakka-Suomessa

Tal­ven tulo on nos­ta­nut esiin vaa­ral­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä lii­ken­tees­sä myös Vak­ka-Suo­men alu­eel­la. Lou­nais-Suo­men po­lii­si on vii­mei­sen vii­kon ai­ka­na jou­tu­nut Vak­ka-Suo­mes­sa puut­tu­maan usei­siin ta­pauk­siin, jos­sa ajo­neu­voa on ylei­sel­lä tiel­lä tar­koi­tuk­sel­la luis­ta­tet­tu.

Asi­as­ta on kir­jat­tu usei­ta sak­ko­ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta. Osas­sa ta­pauk­sis­ta kul­jet­ta­ja on mää­rät­ty vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon va­ka­vas­ta piit­taa­mat­to­muu­des­ta lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta koh­taan.

Po­lii­si muis­tut­taa, et­tä luis­tat­te­lu ja kai­ken­lai­nen vaa­ral­li­nen ajo aset­taa vaa­raan kul­jet­ta­jan ja mat­kus­ta­jien li­säk­si myös kaik­ki muut tien­käyt­tä­jät.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely