JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
12.2.2024 9.18

Passin ja henkilökortin saa nopeimmin verkko­ha­ke­muksen kautta

Tal­vi­lo­mal­la voi ol­la tar­ve uu­sia pas­si tai hen­ki­lö­kort­ti. No­peim­min ne saa uu­sit­tua täyt­tä­mäl­lä ha­ke­muk­sen ver­kos­sa. Tar­vit­ta­es­sa po­lii­si kut­suu tun­nis­tau­tu­maan po­lii­si­lai­tok­sel­le.

EU-mai­hin ja muu­ta­miin mui­hin Eu­roo­pan mai­hin voi mat­kus­taa hen­ki­lö­kor­til­la. Schen­gen-mais­sa mat­kus­tu­sa­si­a­kir­jaa ei läh­tö­koh­tai­ses­ti tar­kis­te­ta ra­jal­la, mut­ta pyy­det­tä­es­sä se on esi­tet­tä­vä. Poh­jois­mais­sa mat­kus­tu­sa­si­a­kir­jaa ei läh­tö­koh­tai­ses­ti tar­vi­ta, mut­ta siel­lä­kin pyy­det­tä­es­sä hen­ki­löl­li­syys pi­tää pys­tyä to­dis­ta­maan.

En­nen pas­sin ja hen­ki­lö­kor­tin ha­ke­mis­ta on syy­tä sel­vit­tää mitä mat­kus­tu­sa­si­a­kir­jaa mat­ka­koh­tees­sa tar­vi­taan ja täy­tyy­kö pas­sin ol­la tie­tyn ai­kaa voi­mas­sa vie­lä mat­kan jäl­keen. Myös vii­su­mi­tar­ve koh­de­maas­sa pi­tää var­mis­taa etu­kä­teen.