JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
8.8.2023 14.32

Päihtyneitä viikonlopun liikenteessä

Lou­nais-Suo­men po­lii­sin vii­kon­lop­pu Vak­ka-Suo­mes­sa oli va­li­tet­ta­van täyn­nä päih­ty­nei­tä kul­jet­ta­jia, tie­dot­taa po­lii­si.

Lau­an­tai-il­ta­na po­lii­si ot­ti kiin­ni kak­si eri kul­jet­ta­jaa, jot­ka kul­jet­ti­vat ajo­neu­voa päih­ty­nei­nä. En­sim­mäis­tä, Lo­ka­lah­den­tiel­lä py­säy­tet­tyä kul­jet­ta­jaa epäil­lään rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta ja tois­ta Ka­lan­nis­sa po­lii­sin haa­viin pää­ty­nyt­tä kul­jet­ta­jaa tör­ke­äs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta ja huu­mau­sai­nei­den käyt­tö­ri­kok­ses­ta. Mo­lem­mat kul­jet­ta­jat mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon.

Lau­an­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yö­nä po­lii­si­par­ti­o­ta vas­taan ajoi Lo­ka­lah­den­tiel­lä pa­ket­ti­au­to, jon­ka no­peu­dek­si mi­tat­tiin 102 ki­lo­met­riä tun­nis­sa. Alu­een no­peus­ra­joi­tus on 50 ki­lo­met­riä tun­nis­sa. Kul­jet­ta­jaa epäil­lään tör­ke­äs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta ja hä­net mää­rät­tiin ajo­kiel­toon.

Sun­nun­tai­na aa­mu­yöl­lä po­lii­si­par­tio py­säyt­ti Uu­den­kau­pun­gin Lai­van­ra­ken­ta­jan­tiel­lä hen­ki­lö­au­ton, jon­ka kul­jet­ta­ja osoit­tau­tui voi­mak­kaas­ti päih­ty­neek­si. Kul­jet­ta­jan epäil­lään syyl­lis­ty­neen tör­ke­ään rat­ti­juo­pu­muk­seen. Hä­net mää­rät­tiin ajo­kiel­toon.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely