JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Nousiainen
25.4.2023 19.00

Nousiaisissa lisärahaa koulu­väis­tö­ti­loihin

Vesa Pent­ti­lä

Nou­si­ais­ten kun­nan­hal­li­tus esit­tää, et­tä val­tuus­to myön­täi­si 275 000 eu­ron li­sä­mää­rä­ra­han Hen­ri­kin yh­te­näis­kou­lun väis­tö­ti­lo­jen han­kin­taan.

Kun­nan tä­män vuo­den ta­lou­sar­vi­os­sa on va­rat­tu kak­si mil­joo­naa eu­roa yh­te­näis­kou­lun B-osan väis­tö­ti­lo­jen han­kin­taan. Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta päät­ti huh­ti­kuun alus­sa, et­tä kun­ta hank­kii 1900 ne­li­ö­met­rin suu­rui­set väis­tö­ti­lat Ele­ment­ti-E Oy:ltä run­saal­la 1,9 mil­joo­nal­la eu­rol­la.

Li­säk­si lau­ta­kun­ta päät­ti hank­kia sa­mal­ta yri­tyk­sel­tä op­ti­o­na 550 ne­li­ö­met­rin suu­rui­sen li­sä­ti­lan. Pää­tös edel­lyt­tää kui­ten­kin sitä, et­tä val­tuus­to myön­tää li­sä­mää­rä­ra­haa han­kin­taan.

Näköislehdet

Kysely