JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Nousiainen
24.1.2023 16.15

Nousiainen julkaisee ostolaskudataa

Vesa Pent­ti­lä

Nou­si­ais­ten ryh­tyy jul­kai­se­maan kun­nan os­to­las­ku­da­taa. Kun­ta hank­kii jul­kai­sun CGI Oy:ltä saa­ta­van ra­por­toin­ti­poi­min­nan laa­ja­na ver­si­o­na. En­sim­mäi­set os­to­las­ku­da­tat jul­kais­taan tä­män vuo­den ke­sä­kuus­sa.

Laa­jan ver­si­on käyt­töö­not­to­hin­ta on 3100 eu­roa. Li­säk­si laa­jas­ta ver­si­os­ta tu­lee vuo­des­sa yl­lä­pi­to­mak­su 775 eu­roa.

Os­to­las­ku­da­tan avaa­mi­nen on kun­nil­le va­paa­eh­tois­ta. Var­si­nais-Suo­mes­sa yh­dek­sän kun­taa on jul­kais­sut os­to­las­ku­da­tan. Ta­voit­tee­na on edis­tää kun­nan avoi­muut­ta ja tu­kea kus­tan­nus­tie­tois­ta toi­min­ta­ta­paa.

Yh­dek­sän val­tuu­te­tun aloit­tees­sa esi­tet­tiin mar­ras­kuus­sa 2021 os­to­las­ku­da­tan jul­kai­se­mis­ta.