JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
23.6.2024 14.30

Nihdin sillan liikennekatko vasta heinäkuun puolivälissä

My­nä­mä­es­sä Vih­ta­mä­en­tien var­rel­la Nih­dei­sis­sä si­jait­se­van Nih­din sil­lan uu­si­mis­työt käyn­nis­tyi­vät ke­sä­kuus­sa.

Haa­pais­ten­tie kat­kais­taan Nih­din sil­lan päis­tä, kun huo­no­kun­toi­sen sil­lan kan­nen pur­ku­työt aloi­te­taan. Alun al­ka­en tä­män työ­vai­heen piti käyn­nis­tyä ju­han­nuk­sen jäl­keen, mut­ta val­mis­te­le­vat työt ei­vät ole vie­lä sii­nä vai­hees­sa, et­tä pur­ku käyn­nis­tyi­si suun­nit­te­lul­la ai­ka­tau­lul­la.

Lii­ken­ne­kat­ko siir­tyy al­ka­maan 15. hei­nä­kuu­ta kel­lo 10. Lii­ken­ne pa­lau­te­taan sil­lal­le vii­meis­tään 5. elo­kuu­ta kel­lo 14.

Lii­ken­ne­kat­kon ai­ka­na lii­ken­ne oh­ja­taan kier­to­tiel­le Ylä­neen­tien, val­ta­tie 8:n ja Vih­ta­mä­en­tien kaut­ta. Ja­lan­ku­lul­le jär­jes­te­tään eril­li­nen ka­pea noin met­rin le­vyi­nen sil­ta­yh­teys pu­ret­ta­van sil­lan vie­rel­tä. Pyö­räl­lä kul­ku­väy­läl­lä mah­tuu kul­ke­maan pyö­rää ta­lut­ta­en.

Lii­ken­ne­mää­rä sil­lal­la on al­le 70 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa.

Sil­lal­la uu­si­taan puu­kan­si ja te­räs­pal­kit sekä teh­dään mui­ta pie­nem­piä kor­jaus- ja huol­to­töi­tä.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely