JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
3.3.2021 15.05

Naantalissa nähty espoolainen edelleen kateissa

Län­si-Uu­den­maan po­lii­si pyy­si tam­mi­kuus­sa ha­vain­to­ja jou­lu­kuus­sa 2020 ka­don­nees­ta 42-vuo­ti­aas­ta mie­hes­tä. Ka­don­neen etu­ni­mi on Jor­ma. Hän pois­tui ko­to­aan 14.12.2020, min­kä jäl­keen hä­neen ei ole saa­tu yh­teyt­tä. Vii­mei­sin ha­vain­to hä­nes­tä on edel­leen Naan­ta­lis­ta.

Hä­net on näh­ty vii­mek­si 14.12.2020 noin kel­lo 19.20 Naan­ta­lis­sa si­jait­se­val­la Nes­te-huol­to­a­se­mal­la, jol­loin hän oli liik­keel­lä au­tol­la. Au­to löy­det­tiin 28.12.2020 Tai­vas­sa­los­ta, Kai­tais­ten­sil­lan Kus­ta­vin puo­lei­ses­ta pääs­tä van­hal­le los­si­ran­nal­le joh­ta­van tien var­res­ta. Po­lii­si ja ra­ja­var­ti­o­lai­tos ovat suo­rit­ta­neet alu­eel­la sekä maas­to- et­tä ve­sis­tö­et­sin­tää.

Po­lii­si on tar­kis­ta­nut tu­lok­set­ta muu­ta­mia tam­mi­kuus­sa saa­tu­ja vih­jei­tä ka­don­neen hen­ki­lön mah­dol­li­sis­ta liik­keis­tä. Po­lii­si pyy­tää edel­leen ha­vain­to­ja hen­ki­lös­tä. Ha­vain­not voi il­moit­taa säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen vih­jeet.lan­si-uu­si­maa@po­lii­si.fi tai pu­he­li­mit­se vas­taa­jaan 0295 413 031.

Ka­don­nut on 184 sent­ti­met­riä pit­kä, ja hä­nel­lä on ol­lut ka­to­a­mi­sai­kaan yl­lään tum­ma vaa­te­tus.

Po­lii­sin tä­män het­kis­ten tie­to­jen pe­rus­teel­la ka­to­a­mi­seen ei epäil­lä liit­ty­vän ri­kos­ta.