JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arkisto / Saara Huovinen

Uutiset
Naantali
2.4.2024 15.44

Naantalin kirjastolle Avin avustusta

Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­tot myön­si­vät maa­lis­kuus­sa yh­teen­sä 1,9 mil­joo­nan eu­ron val­ti­o­na­vus­tuk­sen kir­jas­to­jen alu­eel­li­seen ja pai­kal­li­seen ke­hit­tä­mi­seen.

Lou­nais-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton alu­eel­le avus­tus­ta myön­net­tiin 189 700 eu­roa kaik­ki­aan 14 hank­keel­le Sa­ta­kun­taan ja Var­si­nais-Suo­meen.

Va­kan le­vik­ki­a­lu­eel­ta 8000 eu­ron avus­tus myön­net­tiin Naan­ta­lin kau­pun­gin kir­jas­tol­le Luon­non­voi­maa: ym­pä­ris­tö­a­si­aa ja eko­te­ko­ja -hank­keel­le.

Hank­kees­sa tar­jo­taan tie­toa luon­non mo­ni­muo­toi­suu­des­ta, kes­tä­väs­tä ke­hi­tyk­ses­tä, luon­non­suo­je­lus­ta sekä luon­non hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­sis­ta. Naan­ta­lis­sa hank­keen pai­no­pis­tee­nä ovat Saa­ris­to­me­ri, met­sät ja nii­tyt sekä lähi- ja kau­pun­ki­luon­to. En­si­si­jai­se­na koh­de­ryh­mä­nä ovat ai­kui­set ja lap­si­per­heet. Hank­keen ta­voit­tee­na on lie­ven­tää ym­pä­ris­tö­ah­dis­tus­ta tar­jo­a­mal­la tie­toa ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia.

Näköislehdet

Kysely