JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
16.4.2024 13.09

Naantaliin uusi kerrostalo kylpylän tieltä purettavien asuntojen asukkaille

Jes­se Ran­ta

Naan­ta­lin kau­pun­ki vuok­raa Naan­ta­lin Vuok­ra­ta­lot Oy:lle Pap­pi­la-Mai­ja­mä­en kau­pun­gi­no­sas­ta ton­tin, jol­le on tar­koi­tus ra­ken­taa uu­si vuok­ra­ker­ros­ta­lo kor­vaa­maan Naan­ta­lin kir­kon lä­hel­le suun­ni­tel­lun uu­den Bou­ti­que Spa -kyl­py­lä­ho­tel­lin tiel­tä pu­ret­ta­vien Oy Ma­ri­an­rin­teen ra­ken­nus­ten asuk­kail­le.

Naan­ta­lin kau­pun­gil­la on kii­re saa­da uu­sia vuok­ra-asun­to­ja, sil­lä uut­ta Bou­ti­que Spa -ko­ko­nai­suut­ta on ai­ka­tau­lu­tet­tu si­ten, et­tä han­keen vuok­si pu­ret­ta­vien ra­ken­nus­ten asuk­kail­le on osoi­tet­ta­vis­sa kor­vaa­va asun­to jou­lu­kuus­sa 2025. Ai­ka­tau­lun tiuk­kuu­den vuok­si koh­teen ra­ken­ta­mis­työt tu­lee saa­da käyn­tiin vii­meis­tään syk­syl­lä 2024.

Naan­ta­lin ydin­kes­kus­tas­sa Tuu­len­suun­ka­dun ja Ra­ta­ka­dun kul­mas­sa ole­val­le vuok­ra­ton­til­le on tar­koi­tus ra­ken­taa lo­pul­ta kak­si ker­ros­ta­loa, mut­ta toi­sen ker­ros­ta­lon ra­ken­ta­mis­ta hi­das­taa ton­til­la si­jait­se­va van­ha vi­ras­to­ta­lo. Vi­ras­to­ta­lo on tar­koi­tus pur­kaa niin, et­tä koko ton­tin alue on ra­ken­ta­mis­kel­poi­nen vii­meis­tään 31.12.2026. Naan­ta­lin kau­pun­ki hank­ki alu­een omis­tuk­seen­sa Kiin­teis­tö Oy Naan­ta­lin Vi­ras­to­ta­lol­ta ke­säl­lä 2023.

En­nen ra­ken­ta­mis­töi­den aloi­tus­ta kau­pun­gin on kui­ten­kin pu­ret­ta­va alu­eel­la nyt si­jait­se­va au­to­tal­li­ra­ken­nus ja tut­kit­ta­va alu­een maa­pe­rän pi­laan­tu­nei­suus. Au­to­tal­li­ra­ken­nuk­seen koh­dis­tu­vat vuok­ra­so­pi­muk­set on ir­ti­sa­not­tu kau­pun­gin toi­mes­ta, pur­ku­työ suo­ri­te­taan al­ku­ke­säs­tä 2024.

Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti asi­as­ta maa­nan­tai­na. Vuok­ra-ai­ka al­kaa 1.9. ja vuok­ra-ai­ka on 50 vuot­ta.

Näköislehdet

Kysely