JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
3.3.2021 12.02

Mynämäki valmistelee ikäasumisen ohjelmaa

Sari Hon­ka­sa­lo

My­nä­mä­en kun­nan­hal­li­tus käyn­nis­tää kun­nas­sa ikä­a­su­mi­sen oh­jel­man val­mis­te­lun. Li­säk­si laa­di­taan asun­to-osa­keyh­ti­öil­le tie­do­te his­sien ra­ken­ta­mi­seen saa­ta­vis­ta avus­tuk­sis­ta.

Kun­nan­hal­li­tus päät­ti asi­as­ta maa­nan­tai­na kä­si­tel­les­sään val­tuu­tet­tu Päi­vi Mai­si­lan (kesk.) ja kym­me­nen muun val­tuu­te­tun al­le­kir­joit­ta­maa val­tuus­to­a­loi­tet­ta asu­mis­ra­ken­teen mo­ni­puo­lis­ta­mi­sek­si My­nä­mä­en kun­nas­sa.

Aloit­tees­sa esi­te­tään et­tä kun­ta ryh­tyi­si toi­miin, jot­ta kun­taan saa­tai­siin yh­tei­söl­li­syyt­tä ja mo­ni­su­ku­pol­vis­ta asu­mis­ta tu­ke­va asu­mi­syh­tei­sö, joka mah­dol­lis­taa tur­val­li­sen asu­mi­sen omas­sa ko­dis­sa mah­dol­li­sim­man pit­kään.

Aloit­tees­sa tuo­tiin esil­le myös se, et­tä kun­nan kes­kus­tas­sa asuu pal­jon ikään­ty­nei­tä hen­ki­löi­tä his­sit­tö­mis­sä ker­ros­ta­lois­sa, ja toi­vot­tiin kun­nan kan­nus­ta­van ta­lo­yh­ti­öi­tä his­sien ra­ken­ta­mi­seen.