JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
24.5.2022 15.36

Mies löytyi kuolleena Rymättylästä – havaintoja kaivataan vuoden 2004 tapahtumista

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si on ot­ta­nut uu­des­taan ak­tii­vi­tut­kin­taan Jo­hann Wil­lem Hä­gerst­rö­min hen­ki­ri­kok­sen. Hä­gerst­röm ka­to­si 21.10.2004 Hel­sin­gis­sä.

Hä­gerst­röm löy­det­tiin kuol­lee­na Var­si­nais-Suo­mes­ta va­jaa vuo­si ka­to­a­mi­sen­sa jäl­keen 22.7.2005. Löy­tö­paik­ka oli Kir­veen­rau­man sal­mi Ry­mät­ty­läs­sä. Hä­gerst­röm oli upo­tet­tu me­reen, ja po­lii­si epäi­lee, et­tä hä­net mur­hat­tiin.

Tut­kin­nan tu­ek­si po­lii­si kai­paa tie­toa ja ha­vain­to­ja Hä­gerst­rö­min ka­to­a­mi­ses­ta vuo­den 2004 syk­syl­tä. Vii­mei­nen var­ma ha­vain­to hä­nes­tä on teh­ty ka­to­a­mis­päi­vä­nä Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa Mu­se­o­ka­dul­la 21.10.2004 noin puo­len päi­vän ai­kaan. Ka­to­a­mis­päi­vä­nä Hä­gerst­röm liik­kui har­maal­la Smart-hen­ki­lö­au­tol­la. Smart löy­tyi noin viik­ko ka­to­a­mi­sen jäl­keen Hel­sin­gis­tä las­tenk­li­ni­kan py­sä­köin­ti­a­lu­eel­ta.

En­nen ka­to­a­mis­ta Hä­gerst­rö­mil­lä oli eri­lai­sia lii­ke­toi­mia Suo­mes­sa ja ul­ko­mail­la.

Vaik­ka ka­to­a­mi­ses­ta on ku­lu­nut jo kau­an ai­kaa, po­lii­si pyy­tää hen­ki­löi­tä, joil­la on tie­to­ja tai ha­vain­to­ja Hä­gerst­rö­min ta­pauk­ses­ta ot­ta­maan yh­teyt­tä pu­he­li­mit­se nu­me­roon 050 456 4903 tai säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen ri­kos­vih­je.krp@po­lii­si.fi. Pu­he­lin­nu­me­roon voi lä­het­tää myös What­sapp -vies­te­jä. Vaik­ka tie­dot oli­si ai­koi­naan jo il­moi­tet­tu po­lii­sil­le, pyy­de­tään ne il­moit­ta­maan uu­des­taan.

– Joku tai jot­kut tie­tä­vät, mitä Jo­hann Hä­gerst­rö­mil­le ta­pah­tui ja mi­ten hän pää­tyi me­reen Tu­run edus­tal­le. Ko­ros­tan, et­tä ylei­sön tie­dot ja ha­vain­not oli­si­vat ri­kok­sen rat­kai­se­mi­sek­si nyt erit­täin tär­kei­tä, sa­noo tut­kin­nan­joh­ta­ja, ri­kos­tar­kas­ta­ja Aki Lah­ti­nen.

Hä­gerst­rö­mil­lä oli ka­do­tes­saan Sony Erics­son P900 -ka­me­ra­pu­he­lin ja sor­mes­saan Stub­be-aa­te­lis­su­vun vaa­ku­na­sor­mus. Pu­he­lin ja sor­mus ovat edel­leen ka­teis­sa.