JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Missä kuva on otettu? Arvaa ja osallistu kisaan.

Missä kuva on otettu? Arvaa ja osallistu kisaan.

Visit Uusikaupunki

Uutiset
Uusikaupunki
11.6.2024 14.05

Matkailuoppaat valmiina kesään – arvaa kuvauspaikka ja osallistu kisaan

Uu­den­kau­pun­gin mat­kai­luop­paat aset­tau­tui­vat al­ka­van kesä- ja opas­tus­kau­den kun­ni­ak­si yh­teis­ku­vaan ku­va­vi­san mer­keis­sä. Ar­vuut­te­lun koh­tee­na on jäl­leen op­pai­den ku­vaus­paik­ka. Osal­lis­tu ki­saan ja toi­mi­ta vas­tauk­se­si vii­meis­tään maa­nan­tai­na 24.6. men­nes­sä mat­kai­lu­toi­mis­toon: mat­kai­lu@uu­si­kau­pun­ki.fi tai pu­he­li­mit­se 050 420 5333 (ar­ki­sin 10–17, lau­an­tai­sin 10–14).

Kil­pai­lun pal­kin­to­na tun­nin mit­tai­nen opas­tet­tu kau­pun­ki­kier­ros voit­ta­jan va­lit­se­mal­le ajan­koh­dal­le ja ryh­mäl­le, tai vaik­ka­pa vain ihan omak­si ilok­si. Kul­je­tus ei si­säl­ly hin­taan, ai­no­as­taan op­paan palk­kio.

Uu­teen­kau­pun­kiin val­mis­tui vii­me vii­kol­la kah­dek­san uut­ta opas­ta, jo­ten täl­lä het­kel­lä Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa on kai­ken kaik­ki­aan 16 Suo­men Opas­lii­ton auk­to­ri­soi­maa mat­kai­luo­pas­ta.

Kau­pun­kiin muu­al­ta saa­pu­vien ryh­mien li­säk­si op­paat opas­ta­vat mie­lel­lään myös paik­ka­kun­ta­lai­sia sekä yri­tys­ten, yh­dis­tys­ten ja eri­lais­ten jär­jes­tö­jen vie­rai­ta.

Opas­tus­kier­rok­sen voi teh­dä mo­nel­la ta­paa; lep­poi­sas­ti lin­ja-au­tol­la, kä­vel­len kes­kus­tas­sa tai vaik­ka­pa pol­ku­pyö­ril­lä, jos ryh­mä niin ha­lu­aa. Vält­tä­mät­tä ei tar­vit­se ol­la liik­keel­lä, sil­lä op­paan voit ti­la­ta myös pai­kan pääl­le ker­to­maan Uu­des­ta­kau­pun­gis­ta.

Opas­tuk­sen voi va­ra­ta kau­pun­gin mat­kai­lu­toi­mis­tos­ta tai ot­ta­mal­la suo­raan yh­teyt­tä it­se op­paa­seen. Opas­tus­kie­li­nä ovat suo­men li­säk­si ruot­si, viro ja eng­lan­ti sekä lou­nais­mur­re.

Ke­sän ylei­sis­tä opas­tus­kier­rok­sis­ta löy­tyy li­sä­tie­toa Uu­den­kau­pun­gin mat­kai­lun verk­ko­si­vuil­ta www.vi­si­tuu­si­kau­pun­ki.fi.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely