JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Masku
2.3.2021 12.10

Masku edistää ammat­ti­tut­kintoja

Vesa Pent­ti­lä

Mas­kun kun­ta ryh­tyy sel­vit­tä­mään yh­teis­työs­sä alu­een op­pi­lai­tos­ten kans­sa, kuin­ka am­ma­til­lis­ten tut­kin­to­jen suo­rit­ta­mis­ta voi­tai­siin edis­tää. Kun­ta tie­dot­taa asi­as­ta mas­ku­lai­sia yri­tyk­siä ja kun­nan toi­mi­a­lo­ja.

Mas­kus­sa on teh­ty kun­ta­lai­sa­loi­te, jos­sa toi­vo­taan kun­nal­ta ak­tii­vis­ta roo­lia am­ma­til­lis­ten tut­kin­to­jen, eten­kin kou­lu­tus- ja op­pi­so­pi­mus­ten edis­tä­mi­sek­si. Vii­me ke­vää­nä pe­rus­kou­lun päät­tä­neis­tä Hem­min­gin kou­lun op­pi­lais­ta 54 suun­tau­tui am­ma­til­li­seen op­pi­lai­tok­seen.

Kun­nan­hal­li­tus an­toi sel­vi­tys­työn elin­voi­ma­pääl­li­kön ja si­vis­tys­joh­ta­jan teh­tä­väk­si.