JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Maaliskuussa riitti sumua, joka vähensi auringonpaistetunteja.

Maaliskuussa riitti sumua, joka vähensi auringonpaistetunteja.

Arkisto / Susanna Viljanen

Uutiset
2.4.2024 14.57

Maaliskuu oli tavallista pilvisempi

Il­ma­tie­teen lai­tok­sen ti­las­to­jen mu­kaan maa­lis­kuun kes­ki­läm­pö­ti­la vaih­te­li maan lou­nai­so­san noin +1 as­tees­ta Poh­jois-La­pin noin –6 as­tee­seen.

Maa­lis­kuun kes­ki­läm­pö­ti­la oli suu­res­sa osas­sa maa­ta 1,5–3 as­tet­ta ver­tai­lu­kau­den 1991–2020 kes­ki­ar­voa kor­ke­am­pi. Vii­mek­si suun­nil­leen yh­tä läm­min maa­lis­kuu ko­et­tiin vuon­na 2022.

Sa­de­mää­rä oli suu­res­sa osas­sa maa­ta lä­hel­lä ta­va­no­mais­ta

Au­rin­gon­pais­te­tun­te­ja oli koko maas­sa sel­väs­ti ta­va­no­mais­ta vä­hem­män. Maan ete­lä- ja kes­ki­o­sas­sa au­rin­ko pais­toi jopa har­vi­nai­sen vä­hän.

Su­mu­päi­vien suu­ri mää­rä se­lit­tää osal­taan vä­häi­siä au­rin­gon­pais­te­tun­te­ja. Ete­lä­ran­ni­kol­la su­mui­sia päi­viä esiin­tyi noin puo­le­na kai­kis­ta kuu­kau­den päi­vis­tä.

Ai­van kuu­kau­den lo­pul­la Sa­ta­kun­nan ja Pir­kan­maan alu­eel­la ko­et­tiin ta­va­no­mai­ses­ta poik­ke­a­va yöl­li­nen uk­ko­nen, jon­ka yh­tey­des­sä ha­vait­tiin yli sata maa­sa­la­maa.

Maa­lis­kuun päät­ty­es­sä maan ete­lä- ja län­si­o­sas­sa oli jo pai­koin lu­me­ton­ta.

Näköislehdet

Kysely