JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Uusikaupunki
4.2.2023 11.53

Lokalahdelta käynnistyneen takaa-ajon rikosepäilyt tarkentuneet – epäillään tapon yrityksestä

Jes­se Ran­ta

Vah­vas­ti päih­ty­nyt kul­jet­ta­ja pa­ke­ni po­lii­sia hen­ki­lö­au­tol­la per­jan­tai-il­ta­na noin klo 19 al­ka­en Uu­den­kau­pun­gin Lo­ka­lah­del­ta ai­na Tu­run kes­kus­taan as­ti to­del­la huo­mat­ta­val­la yli­no­peu­del­la.

Po­lii­si yrit­ti py­säyt­tää ajo­neu­voa seu­ran­nan ai­ka­na, mut­ta pa­ke­ne­va hen­ki­lö­au­to on po­lii­sin toi­men­pi­teis­tä huo­li­mat­ta pääs­syt ete­ne­mään en­nen lo­pul­lis­ta py­säh­ty­mis­tä. Po­lii­sin ajo­neu­vo­ka­lus­to vau­ri­oi­tui py­säy­ty­sy­ri­tyk­sis­sä ja myös po­lii­sin hen­ki­lös­tö sai vam­mo­ja.

Lou­nais-Suo­men po­lii­si tie­dot­ti per­jan­tai­na, et­tä kul­jet­ta­jaa epäil­lään alus­ta­vas­ti tör­ke­äs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta ja tör­ke­äs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta. Lau­an­tai­na po­lii­si tie­dot­ti uu­sis­ta ri­ko­se­päi­lyis­tä. Asi­an esi­tut­kin­ta on alus­sa, mut­ta tut­kin­nas­sa saa­dun näy­tön pe­rus­teel­la asi­an pää­ni­mik­keek­si on kir­jat­tu ta­pon yri­tys. Po­lii­sin tak­ti­nen tut­kin­ta jat­kaa to­dis­tei­den ke­rää­mis­tä sekä hen­ki­löi­den kuu­lus­te­lu­ja.

Asi­as­ta tie­do­te­taan seu­raa­van ker­ran ai­kai­sin­taan maa­nan­tai­na.