JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Taivassalo
20.4.2021 14.45

Lisärahoja Taivassalossa

Vesa Pent­ti­lä

Tai­vas­sa­lon kun­nan­hal­li­tus esit­tää, et­tä val­tuus­to myön­täi­si tä­män vuo­den ta­lou­sar­vi­oon li­sä­mää­rä­ra­haa kah­teen koh­tee­seen. Toi­von­puis­ton vi­her­töi­hin tar­vi­taan 15 000 eu­roa ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den iPad-lait­tei­siin 13 000 eu­roa.

Kun­ta hank­ki vuon­na 2014 val­tuu­tet­tu­jen ja kun­nan­hal­li­tuk­sen jä­sen­ten käyt­töön tab­le­tit, mut­ta nyt ne al­ka­vat ol­la elin­kaa­ren­sa lo­pus­sa. Uu­det lait­teet han­ki­taan tu­le­vil­le val­tuu­te­tuil­le. Van­ho­ja lait­tei­ta voi­daan tar­vit­ta­es­sa käyt­tää lau­ta­kun­ta­työs­sä.