JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Kustavi
23.2.2021 13.30

Kustavin Suvitori sivis­tys­lau­ta­kun­nalle

Vesa Pent­ti­lä

Kus­ta­vin Su­vi­to­rin toi­min­ta siir­tyy ko­ko­nai­suu­des­saan si­vis­tys­lau­ta­kun­nan alai­suu­teen kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tök­sel­lä. Su­vi­to­rin yl­lä­pi­to säi­lyy edel­leen kun­nan tek­ni­sel­lä toi­mel­la. Kus­ta­vis­sa jär­jes­te­tään kak­si ker­taa vuo­des­sa avoin ko­kous, jos­sa poh­di­taan Su­vi­to­rin ke­hit­tä­mis­tä ja huo­mi­oi­daan toi­mi­joi­den toi­vei­ta.

Kun Su­vi­to­ri ai­koi­naan pe­rus­tet­tiin, Kus­ta­vis­sa pe­rus­tet­tiin to­ri­toi­mi­kun­ta, joka mää­rit­te­li muun mu­as­sa to­ri­paik­ka­hin­to­ja ja au­ki­o­lo­ai­ko­ja. Toi­mi­kun­taan on kuu­lu­nut kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä, va­paa-ai­ka­sih­tee­ri ja pai­kal­li­sia to­ri­myy­jiä.

Va­paa-ai­ka­sih­tee­ri on hoi­ta­nut Su­vi­to­rin käy­tän­nön jär­jes­te­ly­jä, joi­hin ovat kuu­lu­neet muun mu­as­sa eri­lais­ten ta­pah­tu­mien jär­jes­te­lyt. Va­paa-ai­ka­sih­tee­ri on neu­vo­tel­lut to­ri­toi­mi­joi­den kans­sa Su­vi­to­rin toi­min­nan sel­keyt­tä­mi­ses­tä.

Tar­koi­tuk­se­na oli kar­toit­taa to­ri­toi­mi­joi­den ha­luk­kuut­ta yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­seen to­ri­toi­min­taa var­ten. Yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­sel­le ei kui­ten­kaan löy­ty­nyt edel­ly­tyk­siä.