JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Kustavi
22.5.2023 14.25

Kustavin kunnantalon sisäilmasta selvitys

Vesa Pent­ti­lä

Kus­ta­vin kun­nan­hal­li­tus an­toi alu­e­hal­lin­to­vi­ras­tol­le yh­teen­ve­don kun­nan­ta­lon si­säil­ma­ti­lan­tees­ta. Si­säil­ma­tut­ki­muk­sis­sa on il­men­nyt ko­hon­nei­ta mik­ro­bi­pi­toi­suuk­sia ai­no­as­taan kir­jas­ton ti­lois­sa.

Li­säk­si ala­ker­ran vuon­na 2019 käy­tös­tä pois­te­tus­sa toi­mis­to­huo­nees­sa on edel­leen löy­ty­nyt ko­hon­nei­ta ra­don­pi­toi­suuk­sia. Kun­nan­ta­lon ala­ker­ran ti­lo­jen osal­ta on jo ai­em­min pää­dyt­ty sii­hen, et­tei nii­tä ote­ta toi­mis­to­käyt­töön.

Kun­nan­ta­lon ylä­ker­ran il­man­vaih­toa on pa­ran­net­tu ja osaan huo­neis­ta on han­kit­tu il­man­puh­dis­ti­mia tänä ke­vää­nä.

Työ­ter­veys­huol­lon kans­sa on so­vit­tu, et­tä hen­ki­lö­kun­nan oi­rei­lun tark­kai­lua jat­ke­taan. Uu­den ky­se­lyn jäl­keen pää­te­tään muis­ta mah­dol­li­sis­ta näyt­teis­tä ja tar­vit­ta­es­sa uu­sis­ta mik­ro­bi­näyt­teis­tä.