JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kurtturuusun kasvatuskielto alkaa kesäkuussa.

Kurtturuusun kasvatuskielto alkaa kesäkuussa.

Reima Leinonen

Uutiset
14.5.2022 12.10

Kurtturuusun kasvatuskielto alkaa kesäkuussa

Kurt­tu­ruu­sun kas­va­tus­kiel­to as­tuu voi­maan 1.6. Ke­sä­kuun alus­sa al­ka­va kurt­tu­ruu­sun kas­va­tus­kiel­to kos­kee kaik­kia maa­no­mis­ta­jia ja toi­mi­joi­ta. Kiel­lon nou­dat­ta­mis­ta val­vo­vat Ely-kes­kuk­set.

Vie­ras­la­ji­lais­sa kurt­tu­ruu­su on sää­det­ty hai­tal­li­sek­si vie­ras­la­jik­si. Sitä ei saa kas­vat­taa tai pääs­tää ym­pä­ris­töön, ei­kä sitä saa maa­han­tuo­da, myy­dä tai os­taa. Li­säk­si maa­no­mis­ta­jan tu­lee omis­ta­mal­laan maal­la tor­jua sitä ja pois­taa se esi­mer­kik­si näi­vet­tä­mäl­lä. Näi­vet­tä­mi­nen tar­koit­taa kas­vus­ton leik­kaa­mis­ta maan­ra­jas­ta ja uu­sien kas­vus­to­jen sään­nöl­lis­tä leik­kaa­mis­ta niin, et­tei kas­vi eh­di muo­dos­taa sie­men­tä. Näil­lä toi­men­pi­teil­lä kas­vi vuo­sien mit­taan näi­vet­tyy.

Kurt­tu­ruu­sun tun­nis­taa par­hai­ten pu­nai­sis­ta tai val­koi­sis­ta ku­kis­ta, jois­sa on vii­si te­rä­leh­teä ja mar­jois­ta, jot­ka ovat ”li­tis­ty­nei­tä” eli nau­riin muo­toi­sia. Näi­den ruu­sun­mar­jo­jen eli kiu­lu­koi­den avul­la kas­vi li­sään­tyy. Kiu­lu­kat on syy­tä ke­rä­tä syk­syi­sin esi­mer­kik­si muo­vi­gal­lo­naan ja toi­mit­taa ne pa­la­viin jät­tei­siin.

Kurt­tu­ruu­su on puu­tar­ha­kar­ku­lai­nen, joka le­vi­ää myös te­hok­kaas­ti hiek­ka­ran­noil­la, jois­sa se syr­jäyt­tää hel­pos­ti hiek­ka­ran­to­jen kas­vil­li­suut­ta ja peit­tää hiek­ka­ran­nat lä­pi­pää­se­mät­tö­mik­si piik­ki­sik­si kas­vus­toik­si. Ko­ti­pi­has­sa ole­va kurt­tu­ruu­su­kas­vus­to ei pysy ku­ris­sa leik­kaa­mal­la ja hoi­ta­mal­la, kos­ka lin­nut syö­vät ja kul­jet­ta­vat sie­me­niä ym­pä­riin­sä. Kas­vus­to täy­tyy siis pois­taa ja tu­ho­ta sekä seu­ra­ta pois­ton on­nis­tu­mis­ta.

Kurt­tu­ruu­su on al­ku­pe­räl­tään itä­aa­si­a­lai­nen ko­ris­te­kas­vi, jota on is­tu­tet­tu vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na ym­pä­ri Suo­mea.