JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kuparivuoren tunnelin pelastusharjoituksen aikana on käytössä kiertotie.

Kuparivuoren tunnelin pelastusharjoituksen aikana on käytössä kiertotie.

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos

Uutiset
Naantali
28.9.2023 13.03

Kuparivuoren maantietunneli suljetaan torstaina

Ku­pa­ri­vuo­ren maan­tie­tun­ne­li Naan­ta­lis­sa maan­tiel­lä 189 sul­je­taan pe­las­tus­har­joi­tuk­sen vuok­si tors­tai­na 5.10. kel­lo 8.30–14. Tun­ne­li on pe­las­tus­har­joi­tuk­sen ajan sul­jet­tu­na lii­ken­teel­tä ja lii­ken­ne oh­ja­taan tun­ne­lin va­ra­rei­til­le.

Pe­las­tus­har­joi­tuk­ses­sa pe­las­tus-, po­lii­si- ja tie­vi­ra­no­mai­set sekä muut si­dos­ryh­mät har­joit­te­le­vat yh­teis­toi­min­taa maan­tie­tun­ne­lis­sa ta­pah­tu­vien on­net­to­muus­ti­lan­tei­den va­ral­ta.

Val­mis­te­lut har­joi­tuk­seen aloi­te­taan klo 8.30. Val­mis­te­lui­hin si­säl­ty­vät lii­ken­tee­noh­jaus tun­ne­lin va­ra­rei­til­le ja har­joi­tus­ti­lan­teen ra­ken­ta­mi­nen tun­ne­liin. Pe­las­tus­har­joi­tus to­teu­te­taan kel­lo 10.30 ja sen ar­vi­oi­tu kes­to on noin 2 tun­tia, jon­ka jäl­keen tun­ne­lis­sa teh­dään huol­to­töi­tä en­nen kuin tun­ne­li­sul­kuun liit­ty­vät jär­jes­te­lyt pu­re­taan. Tun­ne­li ava­taan lii­ken­teel­le kel­lo 14 men­nes­sä.

Har­joi­tuk­seen osal­lis­tu­vat Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­ta Var­si­nais-Suo­men pe­las­tus­lai­tos ja Tyks-sai­raa­la­pal­ve­lut, Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tos, Var­si­nais-Suo­men elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kus, Des­tia Oy ja Fint­raf­fic Tie Oy:n Tu­run tie­lii­ken­ne­kes­kus.